`

Agenda

Gespreksvaardigheden Sociaal Domein

Opgelet! Gespreksvaardigheden Sociaal Domein is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Gespreksvaardigheden Sociaal Domein

De training Gespreksvaardigheden Sociaal Domein is voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening enz.) en contact heeft met burgers. Verkrijg tijdens de training kennis en inzicht in de gesprekstechnieken die iedere overheidsmedewerker moet beheersen voor succesvolle contacten in de spreekkamer.

Gespreksvaardigheden sociaal domein: maatwerk in de spreekkamer

Binnen de Participatiewet staan er de nodige veranderingen en wijzigingen op stapel. Er zal meer rekening gehouden moeten gaan worden met de wensen en situatie van de burger. Kortom: meer maatwerk!

Zo zal, naar nu bekend is, een zelfstandig recht worden ingevoerd voor bijstandsgerechtigden tot het eigenstandig vormgeven van hun participatie. Dit zal een afdwingbaar recht worden. Maar hoe doe je dat, zonder als gemeente financieel aan het kortste eind te trekken? Verder zal er vaker en eerder contact met de burger moeten worden opgenomen alvorens het recht op uitkering kan worden geblokkeerd/beëindigd.

Gevolg is meer en intensievere contacten met uitkeringsgerechtigden in de spreekkamer. Met dit alles wordt het proces van voorbereiding van besluiten interactiever en wederkeriger. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat alle mee te wegen elementen/belangen (van zowel gemeente als burger) in beeld komen en hun inbreng kunnen hebben? En dan het liefste zonder met elkaar in conflict te komen!

Iedere overheidsprofessional beschikt al over vaardigheden voor in de spreekkamer. Echter, deze vragen wel om onderhoud en zo nodig: aanscherping. Om daar vorm en inhoud aan te kunnen geven hebben wij een opfristraining gesprekvaardigheden ontwikkelt. Het programma kent een klein theoretisch en voor de rest een praktisch gedeelte. Voorop staat: veel praktisch oefenen!

Programma gespreksvaardigheden

  • Onderscheid in gespreksvaardigheden, wanneer zet je welke vaardigheid in?
  • Wrijving en niet met elkaar op een lijn, en dan?
  • Kijken naar weerstandsgedrag, wat vertelt ons dat en wat moet je ermee?
  • Conflictstijlen
  • De-escaleren d.m.v. geweldige communicatie
  • De drie modi van verbinding

Duur van de cursus

1 dag

Resultaat: kennis en inzicht gesprekstechnieken

Deelnemers verkrijgen door deelname kennis en inzicht in de twee gesprekstechnieken die iedere overheidsmedeweker moet beheersen voor succesvolle contacten in de spreekkamer. Positief neveneffect is dat het ook inzicht oplevert over wat je gedurende de spreekkamer gesprekken al kunt doen om eventuele bezwaren/juridische procedures te voorkomen.

Gespreksvaardigheden voor de overheidsprofessional

De cursus is voor iedereen die werkzaam in het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening enz.) en contacten heeft met burgers.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee en lunch. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten