`

Incompany training


Algemene uitkering (Gemeentefonds)

De grootste inkomstenbron van de gemeenten is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds die gemeenten jaarlijks van het Rijk ontvangen. Dit is geregeld in de financiële verhoudingswet. Zeker met de overheveling van taken (de decentralisaties in het sociaal domein) van het Rijk naar gemeenten neemt de algemene uitkering in omvang zeer snel toe.

Het gemeentefonds maakt deel uit van de rijksbegroting. De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de zgn. normeringsystematiek. Dit betekent dat de groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven (‘trap op, trap af methodiek’).

De gemeenten worden in de mei- en septembercirculaires door het rijk geïnformeerd over de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Het analyseren van de circulaires, het doorrekenen van de effecten en vertalen naar de financiële meerjarige gevolgen voor de gemeente is en wordt steeds meer specialistenwerk.

Doel

Het geven van inzicht in opbouw en achtergronden van het Gemeentefonds en de daarbij benodigde theorie. Tevens komt aan de orde hoe om te gaan met onzekerheden en hoe om te gaan met scenario’s.

Deelnemers

De cursus is een must voor iedere (Financiële) beleidsmedewerker en/of controller die betrokken is bij de feitelijke berekeningen van de circulaires en op basis van de circulaires en de uitkomsten voor hun gemeenten beleid en adviezen opstellen.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de financiële verhoudingswet
  • de voeding van het gemeentefonds
  • de verdeling van het gemeentefonds
  • de werking van de verdeelmaatstaven
  • bespreken verschillende invalshoeken (beleid) en varianten hoe om te gaan met onzekerheden en ontwikkelingen rondom het GF
  • de actuele ontwikkelingen en laatste stand van zaken

Resultaat

Na afloop bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom het gemeentefonds, bent u in staat om de circulaires door te rekenen, te interpreteren en beleid te adviseren.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten