`

Incompany training


Mentale & fysieke weerbaarheid

Tijdens de cursus mentale en fysieke weerbaarheid zal in worden gegaan op de mentale en fysieke houding op de werkplek, bij huisbezoeken en betreden van plaatsen in verband met het toepassen van bevoegdheden in het kader van de uitoefening van bestuursrechtelijke, strafvorderlijke en toezichtbevoegdheden.

Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de (alerte lichaams) houding, het opbouwen van zelfvertrouwen van de cursist, positiebepaling op locaties (woning; hal; keuken; gang; overige ruimtes), gespreksvaardigheden en omgang met agressie en verdediging eigen of andermans lijf.

Gedurende de lesdag zullen er rollenspellen worden gespeeld door de cursisten. Daarnaast behandelen we casuïstiek gericht op de praktijk van de cursist (maatwerk).

Verder zullen methodieken worden aangeleerd om aanvallen af te wenden, zichzelf of collega te verdedigen. Het is een volledig praktijkgerichte training waarbij de cursist zich na het volgen zelfverzekerder zal voelen!

Doel

Het doel van de training is om cursisten zowel mentaal als fysiek weerbaar(der) te maken en zelfvertrouwen te geven in het kader van hun taakuitoefening. Van aanspreken, gesprekvoering feitelijk huisbezoek, toepassen van het huisbezoek tot de handelingen op dat gebied. (Ook in dreigende situaties of wanneer deze escaleren)

Doelgroep

Klantmanagers sociale diensten, Fraudepreventieambtenaren, Handhavingsmedewerkers, Toezichthouders belast met bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, Sociaal Rechercheurs, Controleurs-toezichthouders Wet basisregistratie personen (voorheen GBA), Balie personeel gemeentes/rijk en andere instellingen. En voor een ieder die veelvuldig klantcontact heeft!

Leerdoelen

De cursist kan de volgende begrippen benoemen en toepassen:

 • KEN model
 • Veiligheidsaspecten
 • Agressieprotocol
 • Houding (mentaal)
 • Visualisering
 • Houding (fysiek)
 • Mentale weerbaarheid
 • Fysieke weerbaarheid
 • Rollenspellen
 • Casuïstiek Huisbezoek (praktijkoefeningen)
 • Casuïstiek op de werkplek (praktijkoefeningen)
 • Casuïstiek Toezichthouder (toepassen bevoegdheden toezichthouder op locatie)

De weerbaarheidstraining omvat:

 • Aanleren conflict de-escalerend gedrag
 • Training op werklocatie
 • Casuïstiek geënt op de praktijk (b.v. woning in het kader van huisbezoeken)
 • Samenwerken met gehele afdeling bij conflicten
 • Veiligheidsprotocollen
 • Opbouwen en vergroten zelfvertrouwen bij de medewerkers
 • Fixeren van de klant
 • Houding en gedrag
 • Handelen in noodsituaties

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten