Agenda

Wob praktisch toegepast

Wob praktisch toegepast

Wob praktisch toegepast; met een doorkijk naar de Woo

Er wordt wel gezegd dat het recht geen rustig bezit is en dat geldt zeker voor het recht met betrekking tot de openbaarheid van overheidsinformatie, zoals dat op dit moment is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Niet alleen omdat de rechtspraak op dit gebied nog steeds voortdurend in beweging blijft, maar ook vanwege de nogal beladen invoering van de beoogde opvolger van deze wet, de Wet open overheid, die op dit moment in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Opzet

Tijdens de cursus de Wob praktisch toegepast worden op interactieve wijze de achtergronden en doelstellingen van de Wob besproken, wordt ingegaan op de belangrijkste begrippen uit deze wet en wordt de toepassing ervan in de praktijk van alle dag stap voor stap uit de doeken gedaan. Dit alles aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Programma

Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Achtergronden en doelstellingen van de Wob
 • Kern: De beoordeling van een verzoek van “begin tot eind”
  • Wanneer is sprake van Wob verzoek?
  • Procedurele en inhoudelijke behandeling van een verzoek
  • Actieve en passieve openbaarheid
  • Openbaarheid en geheimhouding
  • Belangrijke begrippen als document, bestuurlijke aangelegenheid, intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen
  • Absolute en relatieve weigeringsgronden
  • Praktijkvoorbeelden
  • Thema misbruik
 • voorstel Wet open overheid
  • inhoud: verschillen Wob/Woo
  • stand van zaken wetgeving
 • Actuele jurisprudentie
 • Vragen

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat Wob-verzoeken te herkennen, de daaraan verbonden risico’s in te schatten en te beheersen, heeft de deelnemer inzicht in de geldende termijnen en de mogelijkheden van verdagen en is hij tegen de achtergrond van de meest recente rechtspraak in staat te beoordelen welke informatie uit documenten openbaar is en welke niet.

Deelnemers

De cursus is geschikt voor alle medewerkers bij de overheid die zich met enige regelmaat bezighouden met de behandeling van Wob-verzoeken, voor secretarissen van de commissie bezwaarschriften en medewerkers voorlichting en communicatie.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 395,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Mariëlle Hoogland. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Mariëlle Hoogland. Zij helpt je graag verder.

portret van docent Hans van Vooren

Uw docent

Hans van Vooren

Hans is een veelzijdig jurist. Hij heeft ervaring en kennis van het bestuursrecht, het strafrecht en het privaatrecht. Hij heeft een analytische werkwijze, gebaseerd op brede theoretische kennis. Tegelijk heeft hij een creatieve en praktische instelling en voelt hij zich thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

De afgelopen jaren heeft Hans verschillende cursussen voor gemeentes, provincies, politie en Openbaar Ministerie gegeven. Ook heeft hij verschillende gemeentes geadviseerd. Zo heeft hij onder andere geadviseerd bij de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum. Binnen de grenzen van de Drank- en Horecawet en de Algemeen Plaatselijke Verordening is een oplossing gevonden waarbij verschillende functies kunnen samengaan.

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

Projectcoördinator

055-7998030