`

Incompany training


Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) basis

Het in 2003 ingevoerde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is dé basis voor de gemeentelijke en provinciale financiële verslaglegging en planning en control cyclus. Het bevat de wettelijke voorschriften voor correcte en juiste opzet van begrotingen en jaarstukken en is daardoor onmisbaar voor elke financiële medewerker binnen de lokale overheid die hierin een rol vervult. In deze cursus worden de voorschriften behandelt, toegelicht en vervolgens besproken wat het betekent voor de dagelijkse financiële praktijk.

Doel

Tijdens de cursus worden op interactieve wijze de achtergronden (de artikelen) van het BBV besproken, wordt ingegaan op de belangrijkste begrippen en definities en wordt de toepassing ervan in de praktijk van alle dag stap voor stap uit de doeken gedaan. In de cursus is veel ruimte en tijd voor discussie, behandeling van eigen vragen/casussen vanuit de eigen financiële P&C documenten. In de cursus zullen meerdere opgaven worden gegeven en behandeld.

Deelnemers

De cursus is geschikt voor alle (nieuwe) medewerkers financiën en/of Planning en Control die kennis moeten hebben van het BBV voor een correcte en juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Medewerkers die werkzaamheden voor de jaarrekening en cd begroting uitvoeren.

Omdat het BBV ook van toepassing is op Gemeenschappelijke Regelingen en Waterschappen is het ook voor deze medewerkers een zeer geschikte cursus. Deze cursus wordt aan elke nieuwe medewerker binnen financiën en Control binnen de lokale overheid aanbevolen.

Programma

De volgende onderwerpen en BBV artikelen komen aan bod:

 • Voorschriften voor de begroting en de verantwoording voor gemeenten en provincies;
 • Eigenheid van gemeenten;
 • De Planning en Control cyclus en de verschillende rollen (raad, college, ambtelijk);
 • Begroting, productenraming en de verplichte Informatie voor derden (Iv3);
 • Kostenverdeling;
 • Afdelingsplannen;
 • Verplichte Paragrafen;
 • Exploitatie en Balans;
 • Jaarstukken: m.n. programmarekening, meerjarenbegroting en de balans;
 • Investeringen, waardering en afschrijving;
 • Dekking, financiering en rente(omslag);
 • Reserves en voorzieningen;
 • Inkomstenbronnen;
 • Financiële verordening, toezicht en controle;
 • Hoofdlijnen BTW compensatiefonds, Sisa, Bouwgrondexploitatie;
 • Actuele ontwikkelingen;
 • Behandeling van opdrachten en casussen.

Resultaat

Na het volgen van de cursus heeft uw kennis en inzicht in de benodigde financiële basis regelgeving en kunt u die toepassen in uw werkzaamheden. U bent in staat om de regelgeving te vertalen naar de eigen werksituatie.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten