Agenda

Masterclass Administratief Bewijsrecht

 • 25-01-2022
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Online

Masterclass Administratief Bewijsrecht

Een kijkje in de keuken van de bestuursrechtelijke procedure

Wederom onze topdag ‘administratief bewijsrecht’ voor een ieder die te maken heeft met de aanpak van uitkeringsfraude in verband met de niet-nakoming van de inlichtingenverplichting over hoofdverblijf, woonsituatie en middelen en de gevolgen hiervan voor het recht op bijstand.

Tijdens deze cursus zal uitgebreid worden ingegaan op het werkproces handhaving, hoe ziet een efficiënt handhavingsproces er uit? Welke stappen zitten daar in? Welke deelaspecten zijn daarin leidend en welke besluiten moeten daarbij genomen worden. Hierbij is direct aansluiting gezocht bij de deelstappen die de rechter neemt in zijn toetsing en beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden Pw-fraudebesluit.

Door deze aansluiting te maken met de wijze van rechterlijke toetsing, “neemt de gemeente als het ware de rechter mee” in zijn verhaal en het gepleegde onderzoek over een Pw-fraudebesluit. Omgekeerd, kan de gemeente op deze manier ook vooraf een sterkte-zwakte-analyse maken, vanuit rechterlijk oogpunt bezien, over de juridische houdbaarheid van een Pw-fraude-onderzoek en Pw-fraudebesluit.

Een belangrijk vertrekpunt hierbij vandaag de dag is dat de gemeente het werkproces handhaving zó inricht dat er voldoende ruimte is om “de schade aan het recht op bijstand” zo concreet mogelijk vast te kunnen stellen in een Pw-fraudezaak. Ook wordt hierbij van de gemeente een pro-actieve rol verwacht in de vorm van het bieden van “passende bewijshulp”.

Dit sluit direct aan bij de wettelijke taak van de bestuursrechter tot finale geschilbeslechting en om zo nodig alsnog mogelijkheden te onderzoeken tot een minnelijke schikking, dit in het kader van de Nieuwe Zaaksbehandeling.

Uitvoering

Bij inzicht in deze juridische argumentatie-technieken gaat het om vragen als:

 • “wat is bewijs, wat is (in)directe bewijskracht van een bewijsmiddel; wat volgt er uit de toelaatbaarheidstoets in verband met diverse bewijsmiddelen?
 • zijn bewijsmiddelen in het strafrecht één op één toepasbaar in het bestuursrecht?; wanneer is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs en wat is het gevolg ervan?
 • Wat zijn de kernelementen van een Pw-fraudebesluit en wat is “het werkproces” dat de rechter volgt in zijn beoordeling van de rechtmatigheid van een Pw-fraudebesluit?
 • wat zijn de leidende interpretatiemethoden van een bestuursrechter in een Pw-fraudezaak?
 • Is er ruimte voor een overmachtstoets bij de niet-nakoming inlichtingenplicht?
 • Wat houdt de verschuiving van bewijslast in; hoe werk die; hoe maak je dit zichtbaar in een handhavingsrapport?
 • wat is de betekenis van een bewijsvermoeden voor het onderzoek in een Pw-fraudezaak; welke soorten bewijsvermoedens zijn er in verband met welke soort Pw-fraude?
 • Waarom is de samenhang tussen bewijsnood van de cliënt enerzijds en de nadere onderzoeksverplichting van het college anderzijds, zo belangrijk in een Pw-fraudezaak?
 • Wanneer is het recht op bijstand wèl en vooral wanneer niet vast te stellen ? Welke procedurele stappen vóóraf moet het college hebben genomen, aldus de rechter?
 • Hoe werkt de schattingsjurisprudentie? Wanneer is deze wèl cq. niet van toepassing?
 • Hoe werkt de nieuwe zaaksbehandeling bij rechtbanken en CRvB in Pw-fraudezaken – hoe om te gaan met “gaat u maar de gang op en tref een regeling? – hoe hierop te anticiperen?
 • Kan er maatwerk geleverd worden in een Pw-fraudebesluit en zo ja, hoe dan? , “omgekeerd handhaven” dan wel “handhaven volgens de bedoeling van de wet”? – wat houdt dat in?
 • kan een uitspraak in een strafrechtelijke afdoening van een Pw-fraudezaak doorwerken in de bestuursrechtelijke beoordeling door de bestuursrechter van een Pw-fraudezaak?
 • welke typen verweer spelen in een Pw-fraudezaak en welke verweren zijn hierbij mogelijk en verdedigbaar?

Juist in bezwaar- en beroepszaken in Pw-fraudezaken blijkt dat inzicht in de rechtsvraag “wie”, “wat”, “wanneer, in welke fase van het onderzoek” moet bewijzen, vaak doorslaggevend te zijn, dit naast inhoudelijke kennis over Pw-fraude. Daar komt bij dat menig advocaat-gemachtigde er op gericht is om het college “op te zadelen” met de wettelijke onderzoeksplicht. Is dat terecht en met welke argumentatie kun je je hiertegen verweren? De bovenstaande punten worden behandeld aan de hand van opmerkelijke praktijkvoorbeelden uit de drie vormen van Pw-fraude, vooral waar het fout gegaan is en hoe het voorkomen had kunnen worden.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor: sociaal rechercheurs en fraude-preventie-medewerkers, juridisch medewerkers, medewerkers bezwaar en beroep en kwaliteitsmedewerkers/toetsers alsmede klantmanager Inkomen/klantmanagers Pw-rechtmatigheid met taakaccent handhaving.

dubbel inzicht

U krijgt zowel zicht op de visie van de bestuursrechter als die van de advocaat. U krijgt zo inzicht in de typen verweren die een advocaat kan voeren in Pw-fraudezaken en hoe u hier het beste op kunt reageren.

Datum en plaats

De cursus wordt op dinsdag 25 januari 2022 van 09.30 tot 16.30 uur in Utrecht gegeven.

Programma

Volledig geactualiseerd en zo boordevol informatie dat we het programma als pdf hebben bijgevoegd!

Klik hier voor het cursusprogramma!

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 449,- per persoon. Bij dit bedrag zijn is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany – mogelijkheid tot uitbreiding met een tweede praktijkdag

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Hierbij kan zonodig een tweede cursusdag/praktijkdag worden overeengekomen. Tijdens deze praktijkdag kan geoefend worden met casuïstiek uit uw eigen Pw-uitvoeringspraktijk.

Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van docent Angela Coppelmans

Uw docent

Angela Coppelmans

Advocaat en partner bij De Voort Advocaten in Tilburg. Gespecialiseerd in Projectontwikkeling (vastgoed), Aanbestedingsrecht, Bouwrecht en Bestuursrecht bij lokale overheden. In dit laatstgenoemde specialisme komt zij veelvuldig in aanraking met de Participatiewet. Met een schat aan ervaring en enthousiasme brengt ze u volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen en de meest recente jurisprudentie.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,3
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten