Zorg en welzijn

Wat zijn de consequenties voor de nieuwe Wmo? Waar liggen de raakvlakken met de andere decentralisaties zoals de Jeugdwet en de Participatiewet? Welke relatie is er met de nieuwe AWBZ, de Wet langdurige zorg en wat betekent de Zorgverzekeringswet en de wijkverpleegkundige voor gemeenten? Welke nieuwe doelgroepen komen onder de Wmo te vallen in 2015? Veel vragen die u zich als professional stelt in de praktijk. Ons opleidingsaanbod in het domein zorg en welzijn biedt u antwoord op deze en vele andere vragen.

Kwaliteit

Wij zijn Cedeo-erkend, dit is een erkenning van de kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid van de open opleidingen en incompany maatwerktrajecten. Als het gaat om maatwerktrajecten hebben we een uitzonderlijke hoge score van 9,93 behaald. Voor de open opleidingen geldt een uitstekende score van 9,43.

Ons landelijk cursusaanbod

De individuele deelnemer kan bij ons terecht voor een groot aanbod aan cursussen en trainingen. Als innovatieve opleider bieden wij het meest actuele en vernieuwende opleidingsaanbod aan voor de individuele cursist, werkzaam binnen de (lokale) overheid.

Incompany maatwerk

Incompany trainingen worden bij u in de organisatie en in de eigen werkomgeving gehouden gericht op de overdracht van kennis uit de praktijk. Als pro actieve partner ontwikkelen wij samen met u succesvolle maatwerktrajecten. Door vooraf de leerdoelen, kennisniveau en wensen scherp te definiëren worden trainingsdoelen behaald en borgen wij de resultaten binnen uw organisatie.

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen maatwerk
  • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten