`

Diplomalijn 8 Specialist Beleid en kwaliteit

Zit kwaliteit van producten en diensten in jouw bloed? Altijd al willen meedenken over ontwikkelingen binnen het vakgebied en deze ideeën om willen zetten in beleid?

De MariënburgGroep biedt de modules volgens het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) aan. Het diploma Specialist Beleid en kwaliteit is onderdeel van de in totaal 8 diplomalijnen van de NVVB.

Modules diplomalijn 8 Specialist Beleid en kwaliteit

Voor het behalen van het diploma Specialist Beleid en kwaliteit (NLQF-niveau 6) zijn de volgende modules nodig:

Het is mogelijk om los van de diplomalijnen losse modules te volgen. Bekijk bij elke module welke voorkennis wordt aanbevolen.

Examen

Je kunt voor alle modules examen doen volgens het (flexibel) toetssysteem van de NVVB. Je plant dit examen zelf in op een datum die goed uitkomt. De kosten voor dit examen staan op de website van de NVVB.

Resultaat

De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Specialist Beleid en kwaliteit’ met succes heeft doorlopen kan:

  • Ontwikkelingen binnen het vakgebied van Burgerzaken benoemen en bepalen welke voor zijn gemeente van toepassing zijn en daarover het bestuur en management adviseren;
  • Beleid op een onderzoekende en onderbouwde wijze ontwikkelen rekening houdend met veranderende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal en actuele jurisprudentie;
  • Initiatieven nemen om ontwikkelingen in gang te zetten en te borgen dat ze worden uitgevoerd;
  • De kwaliteit van producten en diensten bewaken en voorstellen doen voor verbetering en hierbij samenwerken met vakinhoudelijke specialisten;
  • Adviesrapporten en beleidsvoorstellen op een professionele wijze ontwikkelen en presenteren.

Diploma 8 Specialist Beleid en kwaliteit

Als je alle modules van de diplomalijn Specialist Beleid en kwaliteit via het NVVB examen hebt behaald ontvang je van de NVVB een diploma voor de diplomalijn Specialist Beleid en kwaliteit (NLQF-niveau 6).

Bekijk het diplomastelsel Burgerzaken NVVB met alle vernieuwde diplomalijnen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten