`

Agenda

Beslag Participatiewet

Opgelet! Beslag Participatiewet is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Beslag Participatiewet

Tijdens de cursus Beslag Participatiewet wordt het huidige beslagrecht en de berekening van de beslagvrije voet uitgelegd. Daarnaast wordt u bijgepraat over de hoofdlijnen van de wet ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ en de gevolgen die dat voor de berekening van de beslagvrije voet zal hebben. De cursus Beslag Participatiewet is voor een ieder die bij de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft met de beslagvrije voet.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

In het in 2012 verschenen rapport ‘Paritas Passé’ wordt geadviseerd om de manier waarop de beslagvrije voet wordt vastgesteld, te herzien. Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’. Dit wetsvoorstel is in de eerste helft van 2017 door beide kamers aangenomen. Invoering was voorzien per 1 januari 2018.

Omdat de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid (UWV en de Belastingdienst) de noodzakelijke aanpassingen in automatisering niet snel kunnen uitvoeren is inwerkingtreding uitgesteld. Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ zal naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2021 in werking treden.

Een en ander betekent dat nog geruime tijd de beslagvrije voet wordt berekend met de huidige berekeningsmethode. Over het algemeen wordt de beslagvrije voet helaas te weinig correct toegepast. Voor een juiste berekening zijn veel gegevens nodig die deels van de schuldenaar moeten worden verkregen. De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft gevolgen gehad voor de toepassing van de beslagvrije voet.

Programma cursus Beslag Participatiewet

Gericht op actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Kern van de training wordt gevormd door:

 • De systematiek van de berekening van de beslagvrije voet
 • Verlaging van de beslagvrije voet
 • Ophogingscomponenten: Woonlast, Zorgpremie, Kindgebonden budget
 • Gevolgen van de Participatiewet voor het beslag: WHK, KGB en de Kostendelersnorm
 • Bescherming door de beslagvrije voet
 • Beslagvrije voet bij verblijf in buitenland
 • Verdeling van de opbrengst uit beslag
 • Voorrechten en voorrang

Met tevens aandacht voor de volgende onderwerpen betreffende het beslag en incasso die aan de orde komen zijn:

 • Vorderingen en Titels
 • Rechterlijke uitspraak - Dwangbevel
 • Bestuursrechtelijke geldschulden en titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht
 • Invorderingswet 1990 – Welke belastingvordering hebben echte voorrang
 • Conservatoir beslag en Executoriaal beslag
 • Beslag op vermogensbestanddelen: Onroerend goed – Auto’s – Geldbedragen
 • Verrekening
 • Beslag op (periodiek) inkomen
 • Bevoegdheid vereenvoudigd derdenbeslag d.m.v. kennisgeving
 • Betekening via deurwaarder
 • Verjaring: verschil en overeenkomsten BW en Bestuursrecht
 • Incasso- en kwijtscheldingenbeleid en beleidsregels
 • Informatiebevoegdheid o.g.v. artikel 63 en 64 Participatiewet
 • Gebruik SUWI-net voor debiteuren niet meer in uitkering
 • Invloed van de WSNP (en het minnelijk traject) op invorderingsbevoegdheid
 • Invordering in het buitenland

Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de gevolgen die de ‘Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet’ heeft voor het beslagrecht. Hier komen aan de orde:

 • Het rapport Paritas Passé
 • Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’
 • De nieuwe systematiek voor berekening beslagvrije voet
 • Het beslagregister
 • Bijzondere incassobevoegdheden, preferentie en voorrechten
 • Rijksincasso visie

Deelnemers

Een ieder die bij de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft met de beslagvrije voet.

Datum en locatie

De cursus is nog niet ingepland. Heeft u interesse in deze cursus? Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie. Als u de voorgestelde datum niet kunt deelnemen bent u vrij om de inschrijving kosteloos te annuleren.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten