Agenda

Wmo; Toezicht, handhaving en fraudepreventie

 • 22-06-2023
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Wmo; Toezicht, handhaving en fraudepreventie

Een goede uitvoering van de Wmo vraagt om aandacht voor fraudesignalen, preventie, toezicht en handhaving.

De opdracht aan het gemeentebestuur is om “zorg te dragen voor de kwaliteit en continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning”. Dat brengt met zich mee dat het gemeentebestuur ook toeziet op de naleving van de eisen die zijn gesteld aan de uitvoering van de wet en die zo nodig handhaaft.

Het voorkomen en bestrijden van onregelmatigheden maakt daar onderdeel vanuit. Daarbij gaat zowel om het voorkomen van fouten, waarbij regels door onwetendheid of vergissingen niet opzettelijk worden overtreden, als het aanpakken van doelbewuste fraude, waarbij opzettelijk de regels worden overtreden met eigen of andermans gewin als doel.

Maatschappelijke ondersteuning moet betaalbaar blijven. Dat vindt draagvlak in onze samenleving. Transparante wet- en regelgeving helpen de klant om regels na te leven. Daardoor hoeven gemeenten minder geld en tijd in te zetten op controle, toezicht en opsporing van misbruik en terugvorderen van middelen. Door als gemeente in te zetten op preventie en handhaving en daardoor gemeenschappelijke kosten te besparen, blijft het draagvlak voor sociale voorzieningen bestaan. Ook is het van belang om rekening te houden met wat gemeenten mogen met de beschikbare informatie. Belemmert de privacy een rechtmatige verstrekking van zorg of liggen er mogelijkheden?

Om u wegwijs te maken bieden wij u deze zeer actuele, hoogstaande maar bovenal praktisch toepasbare training.

Doel

Hoe meer informatie de gemeente heeft, hoe kleiner de kans dat iemand ongemerkt onrechtmatig gebruik maakt van middelen. Een hogere pakkans schrikt immers potentiële overtreders af. Er is al veel informatie beschikbaar voor gemeenten, maar hoe zorgen we voor een optimale inzet van deze middelen. Om dit te bereiken zullen we:

 • signalen van onrechtmatigheid in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en afwikkelen;
 • tijdig gebreken in dossiervorming, voorlichting en communicatie signaleren en herstellen;
 • aangeven wat de best-practice voor de organisatie op het gebied van preventie en repressie is.

Onderwerpen

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Begrippen (Wat is Handhaving, Toezicht en opsporing en wat zijn de verschillen)
 • Juridisch kader Relevante wetgeving, relevante wetgeving in de Wmo
 • De sociaal rechercheur van de participatiewet als toezichthouder; wat zijn belangrijke verschillen met de Wmo 2015
 • Fraudesignalen en fraudealertheid
 • Stappenplan / Plan van aanpak: ‘Ik ontvang een signaal dat er iets mis is, wat nu?’
 • 8 stappen om te gaan van signaleren en registreren, via gesprekken met de klant en onderzoek op locatie, naar een juridisch correcte besluitvorming en bestuursrechtelijke stappen
 • Huisbezoeken Protocol, typen huisbezoek, Informed consent, Richtlijnen, etc.
 • Afhandeling in Strafrecht
 • Fraudebeheersing, de fraudediamant, de cirkel van naleving en de tafel van elf
 • Privacy in het sociaal domein; Gegevens uitwisselen tussen sociale partners, gemeentelijke afdelingen en instanties
 • Inzet van social media (bij preventie)
 • type signalen
 • Verslaglegging en communicatie / Juridisch rapporteren
 • Actuele jurisprudentie

Rode draad tijdens de training

 • Interactief met veel ruimte voor vragen en casuïstiek uit de praktijk
 • Onmisbare tips voor uitvoering en beleid

Voor wie?

Consulenten/klantmanagers Wmo, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouders Wmo, handhavers Wmo, sociaal rechercheurs.

Datum en locatie

De cursus wordt op dinsdag 10 januari 2023 van 09.30-16.30 uur bij Seats2Meet in Utrecht gegeven.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Gerben de Boer

Uw docent

Gerben de Boer

Gerben was recent werkzaam als afdelingshoofd Sociale Zaken en hoofd Wmo. Thans Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Wmo, Participatiewet & Economische Zaken alsmede lid en plaatsvervangend voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies. Maar bovenal een zeer ervaren trainer en docent in het sociaal domein, Wmo 2015, PW en Awb.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten