Incompany training

Milieu in het Omgevingsrecht is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Milieu in het Omgevingsrecht

In de afgelopen decennia is het belang van het oorspronkelijke milieurecht voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening toegenomen: zoneringsmaatregelen voor bedrijventerreinen, veiligheids- en kwaliteitsnormen bij de ontwikkeling van woonwijken, e.d. Milieuaspecten (geluid, bodem, externe veiligheid, etc) maken niet alleen integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ordening maar krijgen in de rechtspraak ook een steeds prominentere rol. Hoe hiermee in de gemeentelijke praktijk om te gaan?

 • Relatie RO - milieu door de jaren heen
 • Crisis- en herstelwet
 • Ruimtelijk relevant materieel omgevingsrecht op de terreinen veiligheid, kwaliteit leefomgeving voor burgers/woonwijken, duurzaamheid (energie e.d.)
 • Regelgeving op bestuursniveau’s Rijk – provincie – gemeente: milieunormen, afstanden VNG en/of ‘goede woon- en leefklimaat’
 • Normen en afwijken versus Regel en afwijking
 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Bodem
 • Flora en fauna
 • Archeologie en Erfgoederenwet

Algemeen

 • De bijeenkomst is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases in brengen.

Duur

De training beslaat 2 dagdelen en wordt uitsluitend incompany verzorgd.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met onze manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847