`

Incompany training


Omgevingswet als uitdaging!

Weet u wat van u wordt verwacht? Wat wordt uw route?

Kom in actie!

De Marienburggroep biedt u een “Omgevingswet 3-daagse”. Het is een traject met de focus op de komende Omgevingswet waarin u ervaart wat de wet voor u betekent en waarin u oefent met een concreet project! We maken het verschil!

We werken met een 3-stappenplan, waarin we werken aan verschillende veranderfasen:

 • Bewustwording
 • Verdieping
 • Ervaring

Schematisch ziet het er als volgt uit:

schema omgevingswet

De stappen uitgewerkt:

Stap 1; we richten ons op het vergroten van de kennis over de Omgevingswet.

Het doel van deze trainingsdag is om u op hoofdlijnen kennis te geven in de systematiek van de Omgevingswet met de bijbehorende nieuwe regels en instrumenten. Dat geeft u een beeld van wat er de komende jaren op u en uw organisatie afkomt. We bespreken:

 • Waarom een nieuwe wet?
  • Maatschappelijke doelen
  • Verbeterdoelen
  • Reikwijdte
  • Ontwerpprincipes
  • Stand van zaken wetgevingsproces
  • Toekomstige integratie omgevingsrecht
 • Inhoud op hoofdlijnen
  • Begrippen
  • Taken en bevoegdheden bestuursorganen
  • Toezicht en Handhaving
  • Experimenteerbepaling
 • Instrumenten
  • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Omgevingsplan, omgevingsverordening
  • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
 • Procedures
  • Totstandkomingsprocedures
  • Milieueffectrapportage
  • Beslistermijn
  • Inwerkingtreding besluiten
  • Beroep
 • Systematiek uitvoerings-AMvB’s
  • Omgevingsbesluit; inhoud en proces, inclusief aanwijzing vergunningplichtige activiteiten, m.e.r., grondexploitatie, projectbesluit, procedurele vereisten
  • Besluit kwaliteit leefomgeving;
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

Stap 2; in een workshop werken we aan een Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet. De workshop besteedt aandacht:

 • Anders werken onder de Omgevingswet
  • Ruimte geven
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Samenspel
 • Maken van een Plan van Aanpak
  • Invoeringsstrategie
  • Ambities
 • Omgevingswet en rollen; veranderprofielen en competenties
 • Stellen van prioriteiten ( niet alles kan tegelijk!)
 • In beeld brengen van de gevolgen voor:
  • Bestuurders
  • Gemeenteraad
  • College
  • Ambtelijk apparaat
  • Initiatiefnemers
  • Burgers
 • Juiste persoon op juiste plaats?

De opbrengst is het overzicht over wat echt belangrijk is, welke stappen eerst moeten worden gezet en wie welke rol heeft.

Stap 3; de crashcourse. We werken aan een project volgens de Omgevingswet.

We werken aan een project dat door u wordt geleverd. We kennen de regels van dat project, we weten hoe het tot stand is gekomen. Nu doen we datzelfde project op basis van de Omgevingswet. Dat levert botsingen op, maar vooral ook de gewenste verbreding en verankering van de wet. We krijgen nu het gevoel dat we weten wat we (echt) moeten doen!

Basis voor deze crashcourse is de kennis en ervaringen uit de beide eerdere dagen. We werken daarmee verder en we werken samen aan:

 • Was-wordt
 • Instrumenten
 • Cultuur
 • Vormgeving “doorontwikkeling en beheer”

De opbrengst is dat u nu de praktijk van de Omgevingswet heeft ervaren. Met de beide eerdere stappen heeft u voldoende basis om de Omgevingswet te implementeren.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten