Sociaal domein

De transities in het sociaal domein: de nieuwe Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Gemeenten zijn hierdoor verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners; jongeren, volwassenen en ouderen. Met onze praktijkgerichte opleidingen leert u een ontwikkeling te maken naar nieuwe werkwijzen, beleid en wijze van uitvoering, om de beoogde resultaten te bereiken.

Veranderende wet- en regelgeving is een belangrijk item. Ook wordt een andere manier van werken van u verwacht. U moet de regelgeving kennen en kunnen toepassen. U moet vaardig zijn in het voeren van veel verschillende gesprekken. Gemeenten hebben hierin een belangrijke, maar lastige rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Aan de ene kant moet de lokale overheid loslaten, maar aan de andere kant ook inhoudelijke kaders stellen, stimuleren en belemmeringen wegnemen.

Altijd praktijkgericht, actueel en flexibel

Bij de MariënburgGroep staat uw praktijk centraal. Om tijdens de training een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen werkt de MariënburgGroep uitsluitend met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zij beschikken over ruime didactische ervaring, zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen gegarandeerd is. Zo behaalt u het meeste rendement uit uw training.

Experts in maatwerk

Uw opleidingsvraagstukken kunnen ook volledig op maat binnen uw eigen organisatie worden verzorgd. Naast dat wij bestaande trainingen incompany bij u verzorgen ontwikkelen wij ook volledig op maat uw eigen programma naar gelang uw wensen en behoefte. Hiervoor zijn wij beloond met een 9,93 op het gebied van uitvoering en klanttevredenheid!

certificering

Als bewijs dat we competent en vakbekwaam zijn

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen maatwerk