`

Incompany training


Projectmatig werken

Projectmatig werken is als werkwijze uitermate geschikt om complexe vraagstukken effectief en efficiënt aan te pakken. De complexiteit van vraagstukken ontstaat doordat vooraf onduidelijk is wat het vraagstuk inhoudt, vaak zijn er ook meerdere partijen en meerdere disciplines bij betrokken en niet zelden zijn er behoorlijke risico’s aan gebonden. De kans op falen is groot, tegelijk met de noodzaak van slagen.

Projectmatig werken is een zeer complexe manier van samenwerken. Vaak hebben medewerkers hierin geen routine opgebouwd. Of erger nog, de routine die medewerkers voortdurend neigen te vertonen, hindert soms juist de projectmatige wijze van werken.

Succesvol met behulp van projectmatig werken

Om succesvol projectmatig te werken moet er energie gestoken worden in de vorm van beleid, sturing door management, veranderen van organisatorische randvoorwaarden, etc. Bovenal zal er echter moeten worden geïnvesteerd in de competenties van medewerkers die in projecten gaan deelnemen. Of het nu in de rol van projectmedewerker, projectleider, of opdrachtgever is, iedereen zal moeten begrijpen en in staat zijn om op een goede wijze projectmatig te werken.

Competenties

De competenties waar het om gaat liggen op het vlak van de methodiek (faseren en beheersen), leiderschap en samenwerken. De laatste twee zijn cruciaal en misschien wel de belangrijkste succesfactor, maar kunnen niet begrepen worden als niet de methodiek voor iedereen duidelijk is.

Doel

Deze training richt zich op de methodiek. Na afloop zijn de deelnemers in staat een project gestructureerd aan te pakken en uit te voeren.

Werkwijze

De werkwijze is vooral praktisch. Deelnemers krijgen hun theoretische onderbouwing en moeten deze direct toepassen. We oefenen binnen de groep en vragen het geleerde in de eigen praktijk te implementeren en hierover terug te koppelen.

We oefenen met casuïstiek uit de eigen organisatie. Het is ‘learning on the job’ en ‘the job in learning’. Het programma is ook zo opgebouwd dat tussen de contactdagen voldoende tijd bestaat voor het toepassen of implementeren van het geleerde.

Doelgroep

U herkent zich in één of meer van de volgende situaties:

 • ik heb geen, of enige ervaring met projecten en wil mijn kennis verder uitbreiden;
 • als projectmedewerker of inhoudelijk specialist ben ik direct betrokken bij diverse projecten;
 • ik wil in korte tijd een overzicht krijgen van de belangrijkste methoden en technieken en deze kunnen toepassen;
 • ik wil de methodiek van projectmatig werken en de specifieke spelregels en dynamiek van projecten beter leren kennen;
 • Om de kwaliteit van de opleiding te borgen worden er maximaal 16 deelnemers toegelaten. Wees er dus snel bij en reserveer uw plaats!

Programma overzicht

Dag 1: ochtend

 • Uiteenzetting en toelichting op het programma en nadere vaststelling ervaringsniveau en leerpunten.
 • Inleiding ‘Projectmatig Werken’
  • Plaats en positie
  • Definitie
  • Relatie staande organisatie
  • Partijen: opdrachtgever, projectleider, projectgroepleden, stuurgroep
  • Cultuur van projectorganisatie
  • Fasering
  • Beheersfactoren
 • Operationele uitwerking
 • Initiatieffase
 • Probleemdefiniëring
 • Onderzoeksmethoden

Dag 1: middagdeel

 • Positie projectleider in relatie tot opdrachtgever
 • Communicatieve aspecten
 • Definitiefase
 • Formuleren doelstelling
 • SMART-criteria
 • Uniformiteit
 • Commitment aan doel: beeldvorming synchroniseren.

Dag 2: ochtend

 • Ontwerpfase
 • Van doel naar actie
 • Doel-middelen hiërarchie
 • Beheersfactoren (GOKIT)
 • Realistisch plannen en sturen
 • succesvol werken volgens afspraken

Dag 2: middagdeel

 • Beslisdocumenten
 • Besluitvorming
 • Onderhandelen
 • Randvoorwaarden voor succesvol projectmatig werken
  • Binnen de projectgroep
  • In relatie tot omgeving
 • Demo MS-project als middel om te beheersen in realisatiefase.
 • Afsluiten en evaluatie

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Nicolette Stavorinus. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Nicolette Stavorinus. Zij helpt je graag verder.

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten