`

Incompany training


Basiscursus Jeugdwet

In deze cursus komen de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht aan bod. We besteden aandacht aan het onderzoek dat het college dient uit te voeren naar aanleiding van een jeugdhulpvraag en de mogelijkheden om beleid te voeren. Ook verneemt u uit eerste hand de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet.

Inhoud

Tijdens de cursus zullen alle onderstaande aandachtspunten op praktische wijze, en afgestemd op de werkzaamheden en het leerdoel van de deelnemers worden behandeld. Waar mogelijk zal daarbij gebruik worden gemaakt van de eigen Verordening Jeugdhulp.

 • De verhouding Jeugdwet en Awb
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Belanghebbenden
 • Rechtsbescherming
 • Het herkennen van een aanvraag
 • De onderzoeksverplichting van het college
 • Vormt het ondertekend gespreksverslag de basis voor een beschikking? Wat betekent dit voor de inrichting en setting van het gesprek en welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het gespreksverslag?
 • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en de opschorting daarvan
 • Het voorbereiden van de beschikking
 • De inrichting van de beschikking, waarbij de door de verordening en de Awb voorgeschreven elementen adequaat worden weergegeven
 • De rol van de adviseur
 • De bevoegdheidsvraag: mandaat of niet
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet

Cursus geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De basiscursus jeugdwet is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd. Het totaal aantal geaccrediteerde punten voor deze cursus: 6.50

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten