`

Incompany training


Wmo, Awb, keukentafel en rechtsbescherming

Op 1 januari 2015 trad de Wmo-2015 in werking. Deze wet kent een cliëntbenadering die is gebaseerd op eigen kracht en eigen probleemoplossend vermogen. Dit vraagt van diegenen die uitvoering geven aan de wet en de hierop gebaseerde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning specifieke inhoudelijke en communicatieve competenties.

De afwikkeling van een hulpvraag, melding of aanvraag van een Wmo-voorziening is qua aanpak niet te vergelijken met die van een vergunning of subsidie. De Algemene wet bestuursrecht, en dus de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.), zijn er volledig op van toepassing. Dit betekent dat naast genoemde competenties, de betreffende medewerker kennis van en inzicht moet hebben in de wereld van het Algemeen bestuursrecht. Ook al is de Wmo-2015 niet à priori gericht op het maken van een beschikking, en wordt ernaar gestreefd om “aan de keukentafel” te komen tot afstemming en het inzetten van een of meer voorzieningen.

Startpunt van een Wmo-traject wordt gevormd door de melding. Daarna gaan termijnen van start, en wordt al dan niet toegewerkt naar een beschikking. Ook al komt uiteindelijk geen beschikking uit de bus, de a.b.b.b. zijn onverkort van toepassing gedurende de fase van melding en keukentafelgesprek.

Een verschil van mening of een geschil kan worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris, de commissie bezwaarschriften en de bestuursrechter. In alle gevallen zal een correcte uitvoering van Wmo, Verordening maatschappelijke ondersteuning en eventueel uitvoeringsbesluit de (juridische) toets vormen. Een tamelijk breed toetsingsscala derhalve: van de (voorbereiding op) het keukentafelgesprek tot en met de beschikking (op bezwaar).

Het is dus zaak, dat diegenen die in hun werk te maken krijgen met de Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning, voldoende kennis hebben van het Algemeen bestuursrecht en de Awb, en deze in de praktijk adequaat en correct weten toe te passen. Dit met het oog op het belang van een goede (juridische) kwaliteit. Speciaal voor hen is een eendaagse cursus ontwikkeld.

Hierbij zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De verhouding Wmo, Verordening maatschappelijke ondersteuning en Awb
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, specifiek toegepast binnen het Sociaal Domein
 • Juridische betekenis van het keukentafelgesprek
 • Het juridische belang van het gespreksverslag
 • Het herkennen van een hulpvraag, melding en aanvraag
 • Vormt het ondertekend gespreksverslag de basis voor een beschikking? Wat betekent dit voor de inrichting en setting van het gesprek en welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het gespreksverslag?
 • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en de opschorting daarvan
 • Ingebrekestelling en de werking van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • Het voorbereiden van de beschikking
 • De inrichting van de beschikking, waarbij de door de verordening en de Awb voorgeschreven elementen adequaat worden weergegeven
 • De rol van de adviseur, en de relatie met de beslistermijn
 • De bevoegdheidsvraag: mandaat of niet
 • Vragen uit de praktijk van de deelnemers
 • Casusbehandeling

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten