Agenda

Actualiteitendag re-integratie PW

Opgelet! Actualiteitendag re-integratie PW is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteitendag re-integratie PW

In één dag nemen wij u mee door de actualiteiten op het gebied van de Participatiewet doelmatigheid. Er zijn zo veel ontwikkelingen, dwarsverbanden, het één heeft met het ander te maken, er zijn en komen nog de nodige wijzigingen en bovendien zijn de gemeenten zelf aan zet.

Tijdens deze actualiteitendag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. U wordt meegenomen in de beschikbare instrumenten, wij laten de dwarsverbanden zien en u kunt ervaringen delen. Belangrijkste doel van de Participatiewet is het voorkomen van de instroom, realiseren van uitstroom en dat voor een bredere doelgroep. Ga er maar aan staan!

De Participatiewet bestaat 5 jaar en werd recent door het Cultureel Planbureau geëvalueerd. Deze evaluatie pakt nogal negatief uit als het gaat om de behaalde resultaten en het effect van de wet daar waar het gaat om de vooraf gestelde doelstellingen. Is dit een reden om de wet dan nu al af te schrijven of is dat nog te vroeg?

Wat zijn de kernpunten? Welke relevante wijzigingen in regelgeving zijn er de afgelopen jaren geweest? Waaruit bestaan de wijzigingsvoorstellen die recent het besluitvormingsproces zijn ingegaan? Wat zijn de ervaringen van de deelnemende gemeenten tot dusver? Welke keuzes zijn er gemaakt of moeten er nog gemaakt worden. Wat gaat goed? Wat kunnen we van elkaar leren?

De voorgestelde wijzigingen in de wetgeving zijn op onderdelen in tegenspraak met elkaar en kunnen grote consequenties hebben voor de gemeentelijke beleidsvrijheid en de budgettaire ruimte. Hoe dan?

Tijdens deze actualiteitendag wordt een overzicht geboden van de effecten van de wet en bespreken we de actuele ontwikkelingen. Daarnaast wisselen we ervaringen uit. Het opdoen van relevante, verdiepende kennis staat voorop.

Programma

 1. De Participatiewet geëvalueerd
  • De bevindingen van het SCP
  • De relevante cijfers
 2. Werk en werkloosheid; een fundamentele herziening van het stelsel?
  • Het WRR rapport
  • De bevindingen van de commissie Borstlap
  • Basisbaan? Wat is dat?
 3. Het instrumentarium en de wijzigingen vanaf 2015
  • De banenafspraak en quotumregeling
  • De Loonkostensubsidie
  • Beschut werk
  • Jobcoaching
  • De No-Risk polis
  • Werkgeversdienstverlening en het WSP
  • De klassieke doelgroep
 4. Gemeentelijke beleidskeuzes en budgetten
  • Samenstelling van de gemeentelijke doelgroepen
  • Klassieke bestand en de nieuwe doelgroepen
  • Hoe staat het met de middelen en de keuzes voor inzetten hiervan? Waar zetten we op in?
  • Gevolgen voor de uitvoering; generalisten of specialisten?
  • Gemeente meer in de regierol? Zelforganisaties en Sociale ondernemingen als maatschappelijke uitvoeringspartners?
 5. De ontwikkelingen
  • Het breed offensief en de wetswijzigingen
  • Simpel switchen in de participatieketen
  • Verplichte tegenprestatie? Hoe heet is die soep? Hoe gaan we dat regelen?
  • De bijstandsexperimenten; welke lessen kunnen we er uit leren?
 6. De praktijkervaringen
  • Interactieve uitwisseling van opgedane ervaringen
  • Waar lopen we tegenaan in de alledaagse re-integratiepraktijk, met welke vraag zitten we?
  • Delen van goede voorbeelden

Deelnemers

Deze dag is bij uitstek bedoeld voor klantmanagers, beleidmedewerkers, kwalitietsmedewerkers, medewerkers WSP en overige geïnteresseerden op het gebied van re-integratie en Participatiewet.

Datum en locatie

De cursus is nog niet ingepland.

Expertisecentrum en helpdesk

Ook na de cursus staan wij u graag bij. Heeft u na de cursus nog vragen? Wij helpen u graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 395,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met onze manager opleidingen Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Frans van Buren

Uw docent

Frans van Buren

Frans van Buren is sinds 10 jaar werkzaam als beleidsadviseur Werk en Inkomen, met als specialisatiegebied re-integratie en activering. Daar geeft hij ook intern voorlichting over. Daarvoor is hij 16 jaar werkzaam geweest als allround klantmanager, waarbij de taken bestonden uit het doen van uitkeringsintakes tot aan het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaarprocedures. De gemeentewereld kent voor hem dan ook weinig geheimen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten