`

Incompany training


Bbz van balans tot levensvatbaarheidsonderzoek

In deze cursus gaan wij in op de financiële, bedrijfseconomische en belastingtechnische aspecten van een (mkb) bedrijf, waardoor de deelnemers na afloop van de opleiding jaarcijfers, vermogen, inkomsten en belastingaangiften kunnen lezen en goed kunnen doorgronden. Hierdoor wordt er snel inzicht in de financiële positie van een bedrijf verkregen, kan deze beter worden beoordeeld en kunnen beslissingen m.b.t. noodzakelijke financiering (herfinanciering/ investeringen) weloverwogen worden genomen. Hierbij wordt er altijd een relatie gelegd met het Bbz.

Zelf Levensvatbaarheidsonderzoeken financieel interessant

Zelf levensvatbaarheidsonderzoeken doen is sinds de wijziging van het Bbz met ingang van 1 januari 2020 financieel gezien een stuk interessanter geworden. Levensvatbaarheidsonderzoeken verricht door derden, zijn sinds 1 januari 2020 niet meer voor 90% declarabel bij het Rijk. Deze moeten nu geheel worden voldaan uit het toegekende budget uit het cluster W&I dat onderdeel is van het gemeentefonds, waar de totale kosten voor de uitvoering van het cluster Werk & Inkomen uit moet worden voldaan. Hierdoor is het zinvol om te heroverwegen wat binnen de eigen gemeente zelf aan levensvatbaarheidsonderzoeken kan worden gedaan.

Naast het financieel belang is het voor de consulenten in de uitvoering van de Bbz-regeling een verdere verrijking van de functie indien een levensvatbaarheidsonderzoek geheel zelf kan worden gedaan. Bij de uitvoering van de tijdelijke ondernemersregeling Tozo hebben we gezien dat besluiten snel(ler) moeten worden genomen dan binnen het Bbz het geval is. Door dit in eigen beheer te gaan doen, of gedeeltelijk in eigen beheer te doen, wordt de tijdsduur dat een derde partij hiermee bezig is geëlimineerd, waardoor mogelijk sneller een besluit wordt genomen en de ondernemer eerder is geholpen.

Sterk beroep op Bbz-regeling of alternatief (in de vorm van een besparing)

De steunmaatregelingen tijdens de Coronacrisis zijn beëindigd. Voor veel ondernemers start de terugbetaling van de uitgestelde belastingschulden per 1 oktober 2022. Daarnaast is de terugbetaling van Tozo-kredieten per 1 juli 2022 gestart. Verwachting is dat er veel Bbz-aanvragen gaan binnenstromen in het 4e kwartaal van 2022 en in 2023, vanwege betalingscapaciteitsproblemen. In het kader van een snelle afhandeling van de aanvragen die binnenkomen is het van belang dat een weloverwogen oordeel kan worden gevormd over de levensvatbaarheid en betalingscapaciteit. Bij voorkeur zo snel mogelijk dat de klant weet waar die aan toe is, tegen zo gering mogelijke kosten. Hoe fijn is het als dit grotendeels binnen de eigen gemeente kan worden opgepakt.

Nadat de Tozoregeling wordt beëindigd is de verwachting dat er veel Bbz-aanvragen binnenstromen. In het kader van een snelle afhandeling van de aanvragen die binnenkomen is het van belang dat snel een oordeel kan worden gevormd over de levensvatbaarheid. Bij voorkeur zo snel mogelijk dat de klant weet waar die aan toe is, tegen zo gering mogelijke kosten. Hoe fijn is het als dit grotendeels binnen de eigen gemeente kan worden opgepakt.

Van alle aanvragen die binnenkomen, zal niet iedere aanmelder tot de doelgroep voor het Bbz behoren, maar zal ook in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een oordeel moeten worden gevormd over de levensvatbaarheid van de onderneming. Dit laatste ligt afhankelijk van de inrichting binnen de gemeente bij de afdeling Schuldhulpverlening of bij de afdeling Zelfstandigen.

Optimaliseer uw rapportage

Bij deelname aan deze cursus krijgt u tevens de beschikking over een rapportagevorm die u in de eigen praktijk kunt gebruiken voor het zelf doen van een levensvatbaarheidsonderzoek. Het doel van deze cursus is dat u hulpmiddelen worden aangereikt om op een efficiënte en effectieve wijze zelf een levensvatbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren.

Programma cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Dag 1: Jaarrekening lezen

 • Administratie
 • Wat is een jaarrekening?
 • Wat is een balans?
 • Vaste activa
 • Vlottende activa
 • Passivazijde
 • Voorzieningen
 • Eigen vermogen/reserves
 • Verschil tussen voorzieningen en reserves
 • Vermogenspositie onderneming
 • Herwaardering balansposten
 • Ondernemingsvormen
 • Kengetallen balans
 • Consolidatie
 • Veel praktische voorbeelden van verschillende jaarrekeningen worden behandeld

Dag 2: Verlies- en winstrekening

 • Wat is een winst- en verliesrekening
 • Inzicht in de winst- en verliesrekening
 • Kengetallen resultatenrekening
 • Indicatoren/ratio’s van belang bij de beoordeling van de levensvatbaarheid
 • Betalingscapaciteit en marge
 • Resultatenrekening versus liquiditeitsbegroting
 • Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven?
 • Wat is het verschil tussen opbrengsten en ontvangsten?
 • Resultatenbegroting versus taakstellende begroting
 • Boxen in de inkomstenbelasting
 • Winstbelasting
 • Waaruit bestaat het inkomen van een dga/BV
 • Consolidatie
 • Wat is de relatie tussen de balans en winst- en verliesrekening?
 • Veel praktische voorbeelden

Dag 3: Vermogen en inkomen

 • Vermogenstoets
 • Vermogensgrenzen
 • Waarderingsgrondslagen Bbz
 • Samenwerkingsverbanden
 • Zekerheden
 • Behoort de zelfstandige tot de doelgroep voor het Bbz?
 • Uitkering levensonderhoud
 • Vaststelling inkomen uit het bedrijf
 • Welk product behoort bij welke doelgroep?
 • Bedrijfskapitaal
 • Verplichtingen
 • Veel praktische voorbeelden

Dag 4: Bbz levensvatbaarheidsonderzoeken

 • Wijzigingen in het Bbz 2004 sinds 1 januari 2020
 • Wijzigingen in levensvatbaarheidsonderzoeken m.i.v. 1 januari 2020
 • Vormen van Bbz-verstrekkingen
 • Wanneer doe ik (zelf) een levensvatbaarheidsonderzoek?
 • Wat zijn verplichte en optionele onderdelen in de rapportage?
 • Wat zijn verplichte en optionele onderdelen in de beschikking?
 • Welke gegevens zijn van belang in welke situatie?
 • Hoe maak ik een goede risicoafweging?
 • Wat zijn afwijzingsgronden voor een Bbz-aanvraag?
 • Welke toekomstige heronderzoeken zijn verplicht/optioneel?
 • Wanneer besteed ik wel uit en wat zijn hierbij wensen/eisen?
 • Hoe beoordeel ik een adviesrapport inzake de levensvatbaarheid dat door derden is verricht?
 • Casuïstiek

Deelnemers

De cursus richt zich op medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de Bbz-regeling.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten