`

Ruimtelijk domein

De ontwikkelingen binnen het ruimtelijk domein zijn de laatste jaren nauwelijks bij te houden. Waar voorheen de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur als aparte aandachtsvelden werden beschouwd, wordt nu het werkveld omgeving en het bijbehorende omgevingsrecht steeds vaker als een onlosmakelijk geheel gezien. Procedures zijn veranderd, maar ook de processen vragen om een andere houding van iedereen die in het ruimtelijk domein actief is. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt een andere benadering verwacht. Meer aandacht voor particuliere initiatieven in plaats van gemeentelijke plannen.

De Omgevingswet, die alle wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht moet gaan bevatten, zal deze ontwikkeling alleen maar verder versterken. U komt er dus niet meer met alleen kennis over een enkel vakgebied. Het gaat om het grotere geheel en de samenhang. Maar nog veel belangrijker is het kunnen toepassen in eigen praktijk. Ongetwijfeld heeft u in uw dagelijkse werkpraktijk te maken met omgevingsvraagstukken die vragen om een integrale oplossing en waarbij u moet kunnen schakelen met diverse disciplines.

Naast het bijhouden van wet- en regelgeving dus ook een forse uitdaging om andere werkwijzen en benaderingen te implementeren!

Opleidingsaanbod Mariënburggroep: kennis en vaardigheden!

De Mariënburggroep biedt u een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen binnen het domein Ruimte. Natuurlijk verzorgen we de trainingen rond wet- en regelgeving. Maar ook de diverse onderwerpen uit het omgevingsrecht met de bijbehorende vakinhoudelijke trainingen vindt u terug in ons aanbod. En uiteraard is er in de trainingen aandacht voor de nieuwe vaardigheden die van u worden verwacht.

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten