Incompany training

Actualiteiten Awb is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Actualiteiten Awb

Blik op de toekomst - meer dan ooit een niet te missen dag..

Aan de orde komen:

De in werking getreden wetsvoorstellen ‘Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ en ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’. En natuurlijk: de actuele jurisprudentie met impact voor uw praktijk.

Deelnemers

Juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften.

Programma

Op een interactieve en afwisselende wijze komen aan de orde:

Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

 • (on)geschreven recht inzake nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen en
 • schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen
 • het vraagstuk van verdeling van rechtsmacht tussen de
 • gewone rechter en de bestuursrechter
 • de gevolgen voor de dagelijkse bestuurspraktijk: hoe om te gaan met schadeclaims, zowel als gevolg van rechtmatig als van onrechtmatig overheidshandelen?
 • de gevolgen voor de interne afhandeling van allerhande schadeclaims
 • de gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering

Aanpassing bestuursprocesrecht

 • de toepassing van artikel 6:22 Awb verruimd
 • bedragen griffierecht, proceskostenvergoeding, dwangsom bij niet tijdig beslissen worden jaarlijks geïndexeerd
 • het relativiteitsbeginsel van kracht voor het gehele
 • bestuursrecht
 • mogelijkheid van incidenteel hoger beroep
 • invoering justitiële lus
 • invoering Grote Kamer bij hoger beroep
 • invoering antwoordkaartmethode bij bezwaarschriftprocedure
 • gehele bestuursprocesrecht wordt vastgelegd in de Awb

Actuele jurisprudentie en laatste ontwikkelingen

 • verdere ontwikkeling belanghebbende begrip
 • bredere toepassing beginselplicht tot handhaven (beslis) termijnen en de gevolgen van het overschrijden daarvan
 • de invordering van verbeurde dwangsommen
 • hoe om te gaan met een ingebrekestelling
 • ​ontvangst en verzending van juridisch relevante stukken
 • ​​toepassing Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • bekendmaking van besluiten
 • toepassing overgangsrecht handhaving 4e tranche Awb
 • reikwijdte heroverweging in bezwaar
 • elektronisch bestuurlijk verkeer

Rode draad

 • vragen van deelnemers
 • behandeling van praktijkcasussen
 • vooraf gestelde vragen via info@marienburggroep.nl worden zeker behandeld.
portret van docent Olaf Schuwer

Uw docent

Olaf Schuwer

Mr. Olaf Schuwer was beleidsadviseur, afdelingshoofd, gemeentesecretaris en griffier. Maar ook: chauffeur op de Stadsbus Arnhem en columnist bij VNG-Magazine. Sinds 1992 is hij ‘van harte’ docent, trainer, consultant en publicist. In zijn trainingen sluit hij aan bij de behoefte van de cursist, hij streeft naar het ‘perfecte maatwerk’. Verder zorgt hij voor afwisseling, actualiteit, interactie en gedoseerde vleugjes humor. Professioneel en privé haalt Olaf altijd alles eruit wat erin zit. Dat wil hij zijn cursisten ook meegeven: laat geen talent of gelegenheid onbenut en ga voor de hoogste (juridische) kwaliteit. Olafs trainingen zijn elke keer opnieuw uniek, dat voel je vast al wel!

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119