Agenda

Actualiteiten Awb

Opgelet! Actualiteiten Awb is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteiten Awb

Blik op de toekomst - meer dan ooit een niet te missen dag..

Aan de orde komen:

De in werking getreden wetsvoorstellen ‘Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ en ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’. En natuurlijk: de actuele jurisprudentie met impact voor uw praktijk.

Deelnemers

Juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften.

Programma

Op een interactieve en afwisselende wijze komen aan de orde:

Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

 • (on)geschreven recht inzake nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen en
 • schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen
 • het vraagstuk van verdeling van rechtsmacht tussen de
 • gewone rechter en de bestuursrechter
 • de gevolgen voor de dagelijkse bestuurspraktijk: hoe om te gaan met schadeclaims, zowel als gevolg van rechtmatig als van onrechtmatig overheidshandelen?
 • de gevolgen voor de interne afhandeling van allerhande schadeclaims
 • de gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering

Aanpassing bestuursprocesrecht

 • de toepassing van artikel 6:22 Awb verruimd
 • bedragen griffierecht, proceskostenvergoeding, dwangsom bij niet tijdig beslissen worden jaarlijks geïndexeerd
 • het relativiteitsbeginsel van kracht voor het gehele
 • bestuursrecht
 • mogelijkheid van incidenteel hoger beroep
 • invoering justitiële lus
 • invoering Grote Kamer bij hoger beroep
 • invoering antwoordkaartmethode bij bezwaarschriftprocedure
 • gehele bestuursprocesrecht wordt vastgelegd in de Awb

Actuele jurisprudentie en laatste ontwikkelingen

 • verdere ontwikkeling belanghebbende begrip
 • bredere toepassing beginselplicht tot handhaven (beslis) termijnen en de gevolgen van het overschrijden daarvan
 • de invordering van verbeurde dwangsommen
 • hoe om te gaan met een ingebrekestelling
 • ontvangst en verzending van juridisch relevante stukken
 • toepassing Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • bekendmaking van besluiten
 • toepassing overgangsrecht handhaving 4e tranche Awb
 • reikwijdte heroverweging in bezwaar
 • elektronisch bestuurlijk verkeer

Rode draad

 • vragen van deelnemers
 • behandeling van praktijkcasussen
 • vooraf gestelde vragen via info@marienburggroep.nl worden zeker behandeld.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119