Incompany training


Regisseren in het publieke domein

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en vragen om een integrale benadering en samenwerking tussen meerdere partijen. Nieuwe vormen van organiseren zijn nodig om effectief resultaten te behalen. Denk aan één gezin, één plan, één regisseur!

Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen. Zgn. netwerkverbanden. Relaties en vertrouwen moeten daarbij worden opgebouwd, partijen moeten partners worden. Oude routines werken niet meer, of werken soms averechts.

Bij de decentralisaties is dit op veel plekken zichtbaar geworden. Wetgeving dwong meerdere partijen tot een samenwerking.

Partijen moeten elkaar opzoeken, wennen aan elkaar, elkaars kwaliteiten en gewoonten leren en tot nieuwe samenwerkingsrelaties komen. Geen eenvoudig proces. Heel gemakkelijk ontstaat er schade.

Het vraagt nogal wat stuurmanskunst om dit te voorkomen of te herstellen. Wie is hiervoor verantwoordelijk, wie neemt het initiatief, hoe doe je dit zonder verdere, of andere schade op te lopen?

Vaak is er sprake van het regisseren van dergelijke processen, waarbij de regisseur een cruciale rol vervult in dit proces. Maar een regisseur is geen hiërarchische leidinggevende die sancties kan opleggen. Zijn/haar invloed is beperkt.

Wat wij aanbieden is een training waarin we de samenwerkende partners zelf leren hoe om te gaan met vraagstukken die een goede samenwerking in de weg staan. Het is maatwerk pur sang. De deelnemers leren zelf dergelijke situaties te herkennen en er adequaat mee om te gaan. Het is analyseren, feedback geven, vaardigheden leren en oefenen met het proces aan de hand van enige theorie die helpt te begrijpen wat er speelt!

Resultaat

Na afloop van de training werken de samenwerkende partners effectiever samen en hebben ze de vaardigheden om dit verder uit te bouwen. Het gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van deze ‘samenwerkingsvaardigheden’ bevordert tevens de groei van het vertrouwen en wederzijds begrip. Het zorgt voor een onderlinge sfeer die helpt toekomstige verstoringen op te vangen.

Werkwijze

De werkwijze is vooral praktisch. Deelnemers krijgen hun theoretische onderbouwing en moeten deze direct toepassen. We oefenen binnen de groep en vragen het geleerde in de eigen praktijk te implementeren en hierover terug te koppelen.

We oefenen met casuïstiek uit de eigen organisatie. Het is ‘learning on the job’ en ‘the job in learning’. Het programma is ook zo opgebouwd dat tussen de contactdagen voldoende tijd bestaat voor het toepassen of implementeren van het geleerde.

Doelgroep

Dit programma is geschikt voor iedereen die te maken heeft met integrale vraagstukken en waarbij meerdere partijen invloed wensen.

Programma

In ons programma gaan we in op hoe samenwerkingsverbanden succesvol op te zetten en te onderhouden zijn. We gaan in op het proces van begin tot het eind, welke valkuilen men moet voorkomen, hoe je constructieve relaties opbouwt, de communicatieve vaardigheden die nodig zijn in alle fases van het proces, de psychologie van samenwerken en groepsdynamiek, leidinggeven zonder macht, persoonlijke effectiviteit en onder andere hoe je resultaatgerichte werkafspraken maakt. De dagindeling en onderwerpen:

Dag 1

 • Proces van regisseren
 • Regisseren als houding (cultuurdrager)
 • Rol regisseur
 • Krachtenveld en hoe hiermee om te gaan
 • Netwerken
 • Standpunten en belangen.
 • Vertrouwen opbouwen en onderhouden

Dag 2

 • Krachtenveld in de praktijk
 • Samenwerken
 • Teamontwikkeling
 • Leiderschap en invloed
 • Communicatie mogelijkheden
 • Actieplannen opstellen

Dag 3

 • Actieplannen in de praktijk
 • Resultaatverantwoordelijkheid organiseren
 • Sturen op resultaat
 • Borgen van proces en resultaat
 • Vasthouden door loslaten
 • Regisseren als proces borgen in de eigen organisatie

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Nicolette Stavorinus. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Nicolette Stavorinus. Zij helpt je graag verder.

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten