Incompany training

APV voor gevorderden is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


APV voor gevorderden

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de belangrijkste gemeentelijke verordening. De APV heeft veel raakvlakken met andere wetgeving en de regels van het strafrecht. Om de APV goed toe te kunnen passen en uit te leggen is meer nodig dan basiskennis van de APV. Deze training neemt u mee in de relatie APV tot andere wetgeving en de vertaling ervan voor uw eigen werkpraktijk!

Programma dag 1

APV in relatie tot het algemeen bestuursrecht

 • Algemeen bestuursrecht en APV
 • Dienstenwet en APV
 • Regelgevingstechniek en APV (oefeningen met aanpassingen van de APV, verschillende redacties van strafbepalingen en verschillen tussen vergunnings- en meldingsplichten in de APV)
 • Handhaving en APV (handhavingsbeleid, maatregelen, bestuurlijke boeten en bestuurlijke strafbeschikkingen)

Omgevingsrecht en APV

 • Geluidshinder horeca versus woon- en leefklimaat
 • Bestemmingsplan en APV
 • Wabo-vergunningenstelsels en de toestemmingsstelsels in de APV

Programma dag 2

Horeca en APV

 • APV en de Drank- en Horecawet
 • Sluitingstijden en horeca (nachtvergunningenstelsels en deurbeleid)

Openbare orde en APV

 • Cameratoezicht
 • Gebiedsontzeggingen
 • Betogingen
 • Evenementen
 • Prostitutie en mensenhandel
 • Coffeeshopbeleid
 • APV en Wet op de kansspelen
 • APV en Opiumwet

Doelgroep

U houdt zich binnen de gemeentelijke praktijk bezig met vergunningverlening en/of advisering. U bent belast met het opstellen van de APV in uw organisatie en de uitvoering daarvan. U wilt uw kennis verdiepen dan wel actualiseren

Aanpak

Tijdens deze training verdiept u zich onder andere in de opbouw en structuur van de APV in relatie tot andere relevante wetgeving. In het programma is ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden. Op die manier kunt u wat u leert direct toepassen.

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u bekend met de APV en de relatie tot andere relevante wetgeving. U kunt dit toepassen in het traject van vergunningverlening dan wel het opstellen van de APV en het aanbrengen van wijzigingen daarin in uw eigen organisatie.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van docent Kees van Alphen

Uw docent

Kees van Alphen

De cursus wordt gegeven door mr. C.W.M. (Kees) van Alphen. Kees is eigenaar van een deskundig adviesbureau en kent de gemeentelijke wereld door en door. Actief voor de gemeentelijke en provinciale overheid, alsmede de waterschappen en bedrijven en instellingen die veel met de overheid werken zoals stedenbouwkundige adviesbureaus.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847

Suggestie