Agenda

Effectief functioneren in een Sociaal Wijkteam

Opgelet! Effectief functioneren in een Sociaal Wijkteam is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Effectief functioneren in een Sociaal Wijkteam

In steeds meer gemeenten wordt gewerkt met Sociale Wijkteams, bestaande uit professionals afkomstig uit diverse organisaties binnen Welzijn en Zorg. Samenwerken binnen zo’n team is een hele uitdaging met nieuwe collega’s, nieuwe werkwijzen en andere verantwoordelijkheden. Hoe doe je dat dan op een goede en effectieve manier? Welke competenties heb je daarbij nodig? En wat verwacht je hierbij van de ander? Ook het contact met de buitenwereld is een belangrijk aspect.

De leden van het Sociaal Wijkteam zijn actief binnen de wijk en onderhouden contacten met zowel de burgers binnen die wijk als met de overige Welzijns- en Zorgaanbieders. We besteden in deze cursus dan ook aandacht aan netwerken en profilering. Hoe wil je als Sociaal Wijkteam bekend staan? Wat wil je bereiken? Een derde aspect van belang is hoe je het team inricht. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verdelen we de taken die verricht moeten worden? Hoe komen beslissingen tot stand? En ook hier kijken we naar de competenties die er nodig zijn om dit onderdeel tot een succes te maken. Tot slot kijken we naar het persoonlijk leerproces. Hoe zorg je er als professional voor dat je de tijd neemt om te reflecteren op het eigen handelen, van elkaar te leren en casuïstiek te bespreken? Een goede planning is hierbij onontbeerlijk.

Kernwoorden

  • Samenwerken binnen het team
  • Netwerken en zichtbaarheid naar buiten
  • Organiseren en formaliseren
  • Innoveren en leren

Doelgroep

Medewerkers die deel uit maken van een Sociaal Wijkteam.

Resultaten

  • Je hebt inzicht in die aspecten die nodig zijn om effectief te kunnen samenwerken in een multidisciplinair team nieuwe stijl. Je weet waar je zelf staat en wat je eigen verantwoordelijkheden zijn en kunt van daaruit je positie ten opzichte van de ander bepalen. Daarnaast heb je instrumenten aangereikt gekregen die jouw effectiviteit in de samenwerking kunnen vergroten.
  • Je bent je meer bewust van je eigen vakmanschap en hoe je dat in kunt zetten als onderdeel van het Sociale Wijkteam. Je bent in staat om van daaruit een visie te vormen op de positie van het team in de wijk. Je weet tevens wat jij nodig hebt om op een effectieve wijze binnen de wijk te kunnen netwerken.
  • Je bent je bewust van je eigen positie binnen het team en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Je bent je bewust van jouw leerstijl en innovatief vermogen en kan dit ook inzetten. Je weet wat je nodig hebt en hoe je hier ruimte voor kunt creëren.

Datum en locatie

Dinsdag 25 oktober en dinsdag 8 november 2016 in Utrecht. Cursustijden zijn van 09.30 -16.30 uur inclusief pauzes.

Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht

Het moderne vergadercentrum Regardz La Vie ligt op een steenworp afstand van de Utrechtse grachten en is uitstekend bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. Regardz La Vie ligt op loopafstand (800m) van het station Utrecht CS.

Uw investering

Deze bedraagt € 795,- p.p. inclusief koffie, thee, lunch, reader en cursusmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en onze incompany mogelijkheden vrijblijvend contact op met Jeroen Busse, telefoonnummer 085 - 401 22 21.

portret van docent Anja Scholte

Uw docent

Anja Scholte

Anja Scholte studeerde agogiek. Deze sociale wetenschap draait om de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderingsprocessen bij mensen. De kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, brengt Anja enthousiast op haar cursisten over. Ze bruist van de energie, heeft humor en ook een uitstekend oog voor mensen. Anja schakelt snel, vertaalt de theorie direct naar de praktijk en gebruikt wisselende werkvormen om je mee te slepen in haar boodschap. Haar cursisten vinden haar een bevlogen trainer, die hen van begin tot eind weet te boeien. Andere feedback: ‘Anja maakt me bewuster van wie ik ben, van wat ik doe en van alternatieven die ik zou kunnen inzetten.’ En dat is precies het doel dat Anja voor ogen heeft, want ‘bewustwording maakt effectiever.’

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119