Agenda

Gemeente en (handhaving van de) Openbare orde

Opgelet! Gemeente en (handhaving van de) Openbare orde is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Gemeente en (handhaving van de) Openbare orde

Openbare orde, en dan met name de handhaving hiervan, vormt één van de kerntaken van het gemeentebestuur, in het bijzonder de burgemeester. Handhaving van de openbare orde is van alle dag, en zo oud als er gemeenten bestaan.

Het wettelijk kader waarover burgemeester en gemeenteraad beschikken is de afgelopen decennia behoorlijk uitgebreid, en daarmee is het risico van een onjuiste wetstoepassing groter geworden. Aangezien handhaving van de openbare orde publicitair gevoelig is, is het zaak dat degenen die hier in hun werk mee te maken krijgen goed op de hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de wettelijke bepalingen, maar ook wanneer en hoe ze moeten worden toegepast.

Om aan deze kennisbehoefte tegemoet te komen, heeft MariënburgGroep een cursus van twee aaneengesloten dagdelen ontwikkeld, speciaal bestemd en geschikt voor (beleids)medewerkers Openbare Orde en Veiligheid bij gemeenten en Veiligheidsregio’s.

Na het gevolgd hebben van deze cursus:

  • heeft u een volledig beeld van het wettelijk instrumentarium op het gebied van (handhaving van) de openbare orde binnen de gemeente
  • bent u in staat om adequaat te adviseren over de toepassing van het wettelijk instrumentarium in concrete praktijksituaties

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld, waar mogelijk zowel afzonderlijk als in verhouding tot elkaar:

  • algemene begrippen: openbare orde, proportionaliteit en subsidiariteit
  • keuzemogelijkheden gemeenteraad op het gebied van lokale regelgeving (APV): prostitutie, veiligheidsrisicogebied, cameratoezicht, bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, bestuurlijke ophouding
  • Bevoegdheden en instrumentarium burgemeester: vergunningen, (nood)bevel en noodverordening, gebiedsverbod (Voetbalwet), sluitingsbevel woning en lokaal, tijdelijk huisverbod
  • Rechtsbescherming en gevormde jurisprudentie
  • Actuele ontwikkelingen
  • Behandeling praktijkcasus

Datum en locatie

Nog niet bekend.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 349,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847