`

Agenda

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Opgelet! Buitengewoon opsporingsambtenaar is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Beschikbaar in twee varianten:

 1. BOA basistraining voor nieuwe medewerkers
 2. BOA examentraining voor verlenging van uw bevoegdheid

recensie: true

BOA basistraining (6 dagen)

…haal snel en uiterst effectief uw BOA bevoegdheid!

Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren neemt toe. Bij tal van organisaties worden BOA’s succesvol ingezet. De MariënburgGroep traint buitengewoon opsporingsambtenaren in het succesvol behalen van hun getuigschrift. De verplichte onderdelen van de basiscursus vertalen wij naar herkenbare praktijkvoorbeelden, met name rond het toepassen van de diverse bevoegdheden.

Inhoud

In deze zesdaagse basiscursus schaalt u uw kennis op voor het BOA examen. Dit Cito-examen is verplicht voor BOA’s in alle domeinen. Alle inhoudelijke materie en alle in en outs van het examen komen aan bod alsmede tips en tools! Na het volgen van deze training bent u opgewassen tegen het Cito-examen en de nieuwe eisen in de vorm van de gespreks- en benaderingstechnieken (geëxamineerd via een rollenspel).

Wij bieden u een interactieve en praktijkgerichte training, waarbij de medewerkers in zes volledige cursusdagen de BOA basisstof gedoceerd krijgen en op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen en de meest recente jurisprudentie.

recensie: true

##BOA examentraining (3 dagen)

…..verleng tijdig uw bevoegdheid!

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) neemt bij de handhaving van de rechtsorde een belangrijkere rol in en heeft formele opsporingsbevoegdheid. Voor de soms complexe taak van de BOA is een degelijke opleiding vereist en BOA’s zijn gehouden periodiek hun kennis op te schalen om hun opsporingsbevoegdheid te behouden.

Inhoud

In deze driedaagse training schaalt u uw kennis op voor het Cito BOA examen. Dit Cito-examen is verplicht voor BOA’s in alle domeinen. Alle inhoudelijke materie en alle in en outs van het examen komen aan bod alsmede tips en tools! Na het volgen van deze training bent u opgewassen tegen het Cito-examen en de nieuwe eisen in de vorm van de gespreks- en benaderingstechnieken (geëxamineerd via een rollenspel).

Voorbereiding

Voorafgaand aan de lesdagen bestudeert u de lesstof uit het BOA handboek. Na de training krijgt u enkele proefexamens mee ter oefening.

Doelgroep

Elke deelnemer met een BOA bevoegdheid, ongeacht in welk domein hij/zij werkzaam is en zich terdege wil voorbereiden op het BOA examen van het Cito en de nieuwe examen eisen.

Docent

Zeer ervaren kerndocent van de MariënburgGroep tevens docent sociale zekerheid en coach met een aanstekelijke lesstijl. Hij neemt u mee op een boeiende tocht langs de praktische toepassingen en theoretische facetten. Hij laat u zien hoe het in de praktijk werkt!

Doel en resultaat van de BOA training

 • Optimale voorbereiding op het Cito examen op alle onderdelen;
 • Optimale voorbereiding op het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken;
 • Actuele jurisprudentie en ontwikkelingen op het BOA domein
 • Vragen worden behandeld met heldere verbanden naar de eigen praktijk van de deelnemers.

Programma onderdelen

Rechtskennis:

 • Nederlands recht
 • Staatsinrichting
 • Rechterlijke macht
 • Burgerlijk recht
 • Materieel strafrecht
 • Formeel strafrecht
 • Proces-verbaal van overtreding
 • Voorbereiding examen
 • Tips en tools

Gespreks- en Benaderingstechnieken:

 • Wet- en regelgeving
 • Het invullen van een combibon
 • Gesprekstechnieken
 • Benaderingstechnieken
 • ABCD-gedrag
 • Doel-Aanpak-Analyse

BOA examinering

Deze bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Cito Examen - onderdeel Rechtskennis Cito verzorgt de organisatie en afname van het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar – onderdeel Rechtskennis. De Examencommissie Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft dit examen vastgesteld.

  Flexibele examinering Het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar wordt digitaal afgenomen. Dit betekent dat u het examen kunt maken op een zelfgekozen datum, tijdstip en locatie. U kunt terecht in een van de testcentra van Lamark. De testcentra zijn over het hele land verspreid, de meeste kandidaten kunnen een examen in de buurt van de woon- of werkomgeving afleggen.

  Het examen Rechtskennis bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarbij de kandidaat telkens één antwoord kiest. Om een voldoende te behalen moeten tenminste 34 vragen goed beantwoord zijn. Het examen duurt maximaal 90 minuten.

  Kosten van dit examen bedragen € 112,53 en zijn niet inbegrepen. Bij het inplannen van het examen dient u dit bedrag zelf aan het Cito te voldoen.

 2. Gespreks- en benaderingstechnieken De eisen die worden gesteld aan de basisbekwaamheid zijn aangevuld met vaardigheden als gespreks- en benaderingstechnieken. Deze vaardigheden worden getoetst in een praktijkexamen (rollenspel) en worden afgenomen door de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH). Na afloop hiervan moet de kandidaat een (mini) proces-verbaal opmaken.

  Uiteraard wordt u hierin uitvoerig voorbereid zodat dit rollenspel geen geheimen meer voor u kent.

  ExTH neemt het examen Gespreks- en Benaderingstechnieken in Amersfoort af.

  Kosten van dit examen bedragen € 167,50 en zijn niet inbegrepen. Bij het inplannen van het examen dient u dit bedrag zelf aan het ExTH te voldoen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten