`

Diplomalijn 5 Specialist Identiteitsdocumenten

Altijd al meer willen weten van de ins en outs van de echtheidskenmerken van identiteits- en brondocumenten, over identiteit en burgerlijke staat? En ook altijd al meer willen weten op het gebied van nationaliteitsrecht? Dan is de diplomalijn ‘Specialist identiteitsdocumenten’ bij uitstek geschikt.

De MariënburgGroep biedt de modules volgens het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) aan. Het diploma Specialist Identiteitsdocumenten is onderdeel van de in totaal 8 diplomalijnen van de NVVB.

Voor het behalen van het diploma Specialist Identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 6) zijn de volgende modules nodig:

Modules diplomalijn 5 Specialist Identiteitsdocumenten

Het is mogelijk om los van de diplomalijnen losse modules te volgen. Bekijk bij elke module welke voorkennis wordt aanbevolen.

Examen

Je kunt voor alle modules examen doen volgens het (flexibel) toetssysteem van de NVVB. Je plant dit examen zelf in op een datum die goed uitkomt. De kosten voor dit examen staan op de website van de NVVB.

Resultaat

De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Specialist identiteitsdocumenten’ met succes heeft doorlopen kan:

 • Onderzoek uitvoeren naar de identiteit van burgers aan de hand van een technische analyse van ID-documenten en tactische profiling van de burger;
 • Brondocumenten zoals buitenlandse geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensakten op echtheid onderzoeken, legalisatie en verificatie verklaren en toepassen en wetgeving en juridische aspecten rondom brondocumenten benoemen en toepassen;
 • Reis-, identiteits- en brondocumenten op een verdiepend niveau en met brede kennis van zaken onderzoeken;
 • Vaststellen of iemand over de Nederlandse of een vreemde nationaliteit heeft, dan wel staatloos is of dat de nationaliteit onbekend is;
 • Verzoeken om de Nederlandse nationaliteit (optie of naturalisatie) afhandelen of het verlies daar van vaststellen en verwerken;
 • Verordeningen, richtlijnen, werkprocessen en beleid ontwikkelen gericht op het tegengaan van identiteitsfraude;
 • Het management adviseren over te nemen maatregelen om identiteitsfraude tegen te gaan;
 • Collega’s begeleiden bij en adviseren over identiteitsfraude;
 • Evaluaties organiseren en analyseren en daaruit voortvloeiende verbeteractiviteiten organiseren;
 • Het netwerk onderhouden met ketenpartners zoals de KMar, IND, AVIM, politie en derden, dat voor doorontwikkeling als specialist zorgt en kan opgedane kennis delen met collega’s en het management;
 • De state-of-art ten aanzien van informatiebeveiliging van reisdocumenten toepassen;
 • Een informatiebeveiligingsbeleid en –plan opstellen en uitvoeren op basis van kwaliteitsmetingen, steekproeven en audits.

Diploma Specialist Identiteitsdocumenten

Als je alle modules van de diplomalijn Specialist Identiteitsdocumenten via het NVVB examen hebt behaald ontvang je van de NVVB een diploma voor de diplomalijn Specialist Identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 6).

Bekijk het diplomastelsel Burgerzaken NVVB met alle vernieuwde diplomalijnen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

 • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
 • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten