`

Incompany training


Doeltreffende zakelijke schrijfvaardigheid

Klantgerichtheid is niet meer voldoende. Het gaat om klantbetrokkenheid. Met een dergelijke beroepshouding draagt de medewerker bij aan een grotere klantloyaliteit en gaat uw klant de organisatie bij anderen aanbevelen. Het gaat er om de klantvraag zo te beantwoorden dat de verwachting overtroffen wordt. Hiervoor zijn bepaalde vaardigheden, technieken, houding en competenties nodig.

De training Doeltreffende zakelijke schrijfvaardigheid geeft tezamen met een viertal andere trainingen verdieping om dit te kunnen bewerkstelligen. Bij goed resultaat van alle vijf trainingen ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Professioneel Klantcontact Expert’.

Resultaat doeltreffende zakelijke schrijfvaardigheid

Na de training Doeltreffende zakelijke schrijfvaardigheid kan de deelnemer oplossingsgericht reageren op een schriftelijke reacties of klachten van klanten. Hierbij is hij zich tevens bewust van de noodzaak om ook in schriftelijke communicatie begrip te tonen; met als gevolg dat hij een positieve invloed uitoefent op het klantbeeld. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer het deelcertificaat ‘Doeltreffende zakelijke schrijfvaardigheid’, wat onderdeel is van het certificaat ‘Professioneel Klantcontact Expert’.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke medewerker, met minimaal 6 maanden ervaring in klant contact, die de doeltreffendheid van zijn/haar schriftelijke (mail)communicatie in klantcontact wil verbeteren. De training is uiteraard ook geschikt voor werknemers die veelvuldig klachten afhandelen.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

 • Opfrissen van grammatica, spelling en do’s en don’ts in zakelijk taalgebruik
 • Het tonen van begrip in schriftelijke communicatie
 • Doeltreffend en oplossingsgericht reageren op schrift
 • Structuur schriftelijke afhandeling van klachten

Duur en Opzet

De training duurt twee dagdelen en vraagt 6-8 uur zelfstudie.

 • Voorbereiding – lesstof doornemen en beroepspraktijk geënte opdrachten
 • Training deel 1- kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
 • Ervaringsuren inclusief praktijkopdracht en theorie refresh
 • Training deel 2 – feedback op oefenopdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen
 • Toetsing
 • Ervaringsuren
 • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer

Kerncompetenties die ontwikkeld worden

 • Formuleren en rapporteren
 • Aandacht en begrip tonen
portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten