Incompany training


Efficiënt Klantcontact

Professioneel Klantcontact Expert

“Klantgerichtheid is niet meer voldoende. Het gaat om klantbetrokkenheid.”

Klantgerichtheid is niet meer voldoende. Het gaat om klantbetrokkenheid. Met een dergelijke beroepshouding draagt de medewerker bij aan een grotere klantloyaliteit en gaat uw klant de organisatie bij anderen aanbevelen. Het gaat er om de klantvraag zo te beantwoorden dat de verwachting overtroffen wordt. Hiervoor zijn bepaalde vaardigheden, technieken, houding en competenties nodig.

De training Efficiënt Klantcontact geeft tezamen met een viertal andere trainingen verdieping om dit te kunnen bewerkstelligen. Bij goed resultaat van alle vijf trainingen ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Professioneel Klantcontact Expert’.

Resultaat van de training Efficiënt Klantcontact

Bij de training Efficiënt Klantcontact staat de klantverwachting gekoppeld aan de klantvraag centraal. Na de training kan de deelnemer de juiste gespreksvaardigheden en -technieken toepassen om de klantvraag op efficiënte en resultaatgerichte wijze te beantwoorden. Hierbij is hij zich tevens bewust van zijn rol om in één keer het juiste antwoord te geven. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer het deelcertificaat ‘Efficiënt Klantcontact’, dat onderdeel is van het certificaat ‘ Professioneel Klantcontact Expert’.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke servicemedewerker, met minimaal 6 maanden ervaring in klantcontact én beheersing van basisvaardigheden klantcontact, die meer grip wil krijgen op het gesprek. Daarnaast leert de medewerker meer te halen uit het gesprek via de telefoon of rechtstreeks.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

 • Opfrissen van klanttypen en –behoeften
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen voor het gericht interpreteren van informatie om adequaat en correct te kunnen handelen
 • Sturings- en beïnvloedingstechnieken voor regie in het gesprek
 • ‘Het eigen oordeel-effect’
 • Aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid bij het halen van de afdelingsdoelstellingen

Duur en Opzet

De training duurt twee dagdelen en vraagt 6-8 uur zelfstudie.

 • Voorbereiding – lesstof doornemen en het voorbereiden van beroepsgerichte opdrachten
 • Training deel 1 - kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
 • Ervaringsuren inclusief praktijkopdracht en theorie refresh
 • Training deel 2 – feedback op oefenopdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen
 • Toetsing
 • Ervaringsuren
 • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer

Kerncompetenties die ontwikkeld worden

 • Analyseren
 • Kwaliteit leveren
 • Ondernemend en commercieel handelen
portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030