`

Incompany training


Gemeente en (handhaving van de) Openbare orde

Openbare orde, en dan met name de handhaving hiervan, vormt één van de kerntaken van het gemeentebestuur, in het bijzonder de burgemeester. Handhaving van de openbare orde is van alle dag, en zo oud als er gemeenten bestaan.

Het wettelijk kader waarover burgemeester en gemeenteraad beschikken is de afgelopen decennia behoorlijk uitgebreid, en daarmee is het risico van een onjuiste wetstoepassing groter geworden. Aangezien handhaving van de openbare orde publicitair gevoelig is, is het zaak dat degenen die hier in hun werk mee te maken krijgen goed op de hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de wettelijke bepalingen, maar ook wanneer en hoe ze moeten worden toegepast.

Om aan deze kennisbehoefte tegemoet te komen, heeft MariënburgGroep een cursus van twee aaneengesloten dagdelen ontwikkeld, speciaal bestemd en geschikt voor (beleids)medewerkers Openbare Orde en Veiligheid bij gemeenten en Veiligheidsregio’s.

Na het gevolgd hebben van deze cursus

  • heeft u een volledig beeld van het wettelijk instrumentarium op het gebied van (handhaving van) de openbare orde binnen de gemeente
  • bent u in staat om adequaat te adviseren over de toepassing van het wettelijk instrumentarium in concrete praktijksituaties

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld, waar mogelijk zowel afzonderlijk als in verhouding tot elkaar

  • algemene begrippen: openbare orde, proportionaliteit en subsidiariteit
  • keuzemogelijkheden gemeenteraad op het gebied van lokale regelgeving (APV): prostitutie, veiligheidsrisicogebied, cameratoezicht, bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, bestuurlijke ophouding
  • Bevoegdheden en instrumentarium burgemeester: vergunningen, (nood)bevel en noodverordening, gebiedsverbod (Voetbalwet), sluitingsbevel woning en lokaal, tijdelijk huisverbod
  • Rechtsbescherming en gevormde jurisprudentie
  • Actuele ontwikkelingen
  • Behandeling praktijkcasus

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten