Agenda

Gemeenterecht in de praktijk

Opgelet! Gemeenterecht in de praktijk is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Gemeenterecht in de praktijk

De cursus Gemeenterecht in de praktijk is voor de gemeentelijk beleidsmedewerker. Het volgen van deze cursus stelt de deelnemer in staat om daarna praktijksituaties in de werksituatie Gemeenterechtelijk te duiden, te herkennen en te begrijpen.

Bijna dagelijks is in het nieuws wel iets te lezen of te horen dat een relatie heeft met het Gemeenterecht. De ene keer “valt” een college van B&W of neemt de raad een motie van wantrouwen aan tegen een wethouder, de andere keer verbiedt een burgemeester een voetbalwedstrijd. Situaties (te over) met een basis in het Gemeenterecht.

Werken bij de gemeente betekent: werken in een organisatie die wordt beheerst door enerzijds de plaatselijke politiek – bestuurlijke dualistische balans en anderzijds het geschreven en ongeschreven Gemeenterecht.

Een beleidsmedewerker bij de gemeente dient te beschikken over politiek – bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast mag worden verwacht dat hij/zij over relevante en actuele kennis van het Gemeenterecht beschikt.

In deze cursus wordt uitgegaan van de meest actuele stand van zaken, op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en daaraan verwante praktijksituaties. Ook het onlangs door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel Veegwet Gemeentewet zal worden besproken!

Deelnemers

Juridisch medewerkers, juristen en beleidsmedewerkers.

Programma

Met een interactieve en afwisselende methodiek komen, gerelateerd aan herkenbare praktijksituaties, de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het begrip “gemeente”
 • De plaats van de gemeente in de gedecentraliseerde eenheidsstaat
 • Monisme, dualisme en de verschillen tussen beide bestuursmodellen
 • Gevolgen voor de ambtenaar van het dualistische bestuursmodel, o.a. het (toenemend) gebruik van motie, amendement, initiatiefvoorstel, maar ook het recht op ambtelijke bijstand
 • De organen van de gemeente: gemeenteraad, college van B&W en burgemeester, en hun onderlinge verhoudingen, bezien vanuit de Gemeentewet en de (ongeschreven) vertrouwensregel
 • Het raadslid, de raadsvergadering en belangenverstrengeling: actuele en verduidelijkende jurisprudentie
 • Commissies en hun rol in het besluitvormingsproces
 • Besloten vergadering en geheimhouding; verhouding met Wet openbaarheid van bestuur
 • Onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen; integriteit
 • Verkiezing, benoeming en ontslag van gemeentebestuurders; relatie met eventuele wachtgeldaanspraken
 • De gemeentesecretaris en de griffier: overeenkomsten en verschillen; Rol van de duale driehoek
 • De ambtenaar in het lokale politiek – bestuurlijke krachtenveld: positie, rol en functie, alsmede de verhouding tot de bestuurlijke organen
 • De vergadering van het college en het vergadermodel van de gemeenteraad
 • Bevoegdheidsverdeling

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten