`

Incompany training


Grondexploitaties

Grondexploitaties en de fiscale aspecten

Grondexploitaties blijven volop in de belangstelling door afwaarderingen op grondposities, lopende en toekomstige financiële risico´s en de daarbij behorende financiële gevolgen voor de gemeente begroting. Daarnaast spelen rond grondexploitaties de nodige fiscale aspecten.

In deze eendaagse cursus krijgt u op een heldere wijze uitleg van de basis begrippen en de bijbehorende financiële verwerking van grondexploitaties in de gemeentelijke financiële documenten als programmabegroting en de jaarstukken.

Doel

De doelstelling is kennis van de theorie en juiste financiële verwerking in de begroting en jaarrekening. Tijdens de cursus worden op heldere wijze de belangrijkste begrippen en definities behandeld en wordt de toepassing ervan in de praktijk besproken.

Deelnemers

De cursus is zeer geschikt voor controllers, financieel adviseurs, financieel beleidsadviseurs en overige (financiële) medewerkers die kennis wilen van de basis beginselen van grondexploitaties en de daarbij behorende fiscale aspecten!

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Bevoegdheden en juridisch kader
 • Het grondbedrijf proces
 • De exploitatieberekening incl.
  • Grondprijsbepaling
  • Fiscale aangelegenheden
  • Reserveringen en winstnemingen
  • Risico’s
 • Bouwgrondexploitatie
  • Bestuurlijke relevantie
  • Paragraaf Grondbeleid
  • Gronden in exploitatie/ NIEGG
  • Balans (waardering, toelichting en administratieve verwerking)
  • Notitie grondexploitatie commissie BBV
 • Grondbeleid
  • Actief
  • Faciliterend (passief)
  • PPS
 • Nota Grondbeleid en Grondprijzen
 • Hoofdlijnen van de Wet ruimtelijke ordening
 • Hoofdlijnen van de Grondexploitatiewet
 • Grondexploitatie (planeconomie)
 • Budgettering
 • PPS en Europa
 • De grondexploitatie fiscaal bekeken
  • Hoofdlijnen BTW wetgeving
  • BTW compensatiefonds
  • Mixpercentages en fiscaal rekenmodel
  • Doorschuifbtw
 • Eigen praktijk

Resultaat

Na het volgen van de cursus kent u de begrippen, het juridisch kader en bent in staat om de grondexploitaties in de financiële documenten te verwerken.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten