`

Agenda

Kanteling Wmo in juridisch perspectief

Opgelet! Kanteling Wmo in juridisch perspectief is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Kanteling Wmo in juridisch perspectief

Doelgroep

Bedoeld voor Wmo-klantmanagers, juridisch medewerkers Wmo en leden van een bezwaarschriftencommissie.

Doelstelling

De cursist heeft na het volgen van deze cursus inzicht in:

 • Het grondwettelijk kader van sociale grondrechten, sociale zekerheid en de Kanteling Wmo
 • De Wmo-toegangsgronden en de reikwijdte van de eigen verantwoordelijkheid van de klant
 • De afstemming van de compensatieplicht op de eigen verantwoordelijkheid van de klant en het multi-disciplinaire karakter van de Kanteling Wmo
 • Het onderscheid tussen een procedurele en een inhoudelijke betekenis van de Kanteling Wmo
 • De procedurele eisen op grond van de Awb
 • De Kanteling Wmo in de jurisprudentie
 • Problemen en uitdagingen van de Kanteling Wmo in de uitvoering

Docent

Dat is mr. dhr. H. van der Linden, docent sociale zekerheid en soza-jurist. Deze kei uit de praktijk staat borg voor een grote praktijktoepasbaarheid en antwoord op al uw vragen.

Uitvoering in company

Deze cursus kan ook binnen uw eigen organisatie door ons op maat worden verzorgd. Volledig op maat en toegespitst op uw lokale Wmo-verordeningen en beleidsregels worden de onderwerpen uit de cursus behandeld. Knelpunten kunnen worden benoemd en nader toegelicht al naar gelang de behoefte van de incompany deelnemers. Het beleid van uw eigen organisatie staat hierin centraal.

Programma

Met een interactieve en afwisselende methodiek komen onder andere aan de orde (een greep):

Het algemeen grondwettelijk kader van sociale grondrechten en sociale zekerheid

 • Reikwijdte van de zorgplicht van de overheid op een maatschappelijk zorggebied
 • Verhouding tussen zorgplicht van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers
 • Toetsingscriteria aan de zorgplicht van de overheid
 • Het onderscheid tussen aanspraak op zorg en een individueel recht
 • Het onderscheid tussen curatieve en preventieve benadering van sociale zekerheid

De reikwijdte van de Wmo-compensatieplicht

 • De algemene toegangscriteria tot de Wmo:
  • Andere rechten gaan voor
  • Algemeen gebruikelijke en algemene voorzieningen
 • Toetsingscriteria i.v.m. de compensatieplicht
 • De maatwerkverplichting en de grenzen ervan
 • Het Awb-perspectief op de Wmo-compensatieplicht van het college

De inhoudelijke betekenis van de Kanteling Wmo

 • De wettelijke grondslag van de Kanteling Wmo
 • Verschillende vormen van eigen verantwoordelijkheid i.v.m. de 4 Wmo-zorggebieden
 • Private vormen van collectieve sociale zekerheid als grens van de Wmo-compensatieplicht: het eigen netwerk van de klant en private bedrijven die publieke taken uitoefenen (vergl. schoonmaakbedrijven)?
 • Publieke vormen van collectieve sociale zekerheid als grens van de Wmo-compensatieplicht: het netwerk van gemeenschappelijke voorzieningen?
 • Awb-en Wmo-grenzen aan de Kanteling Wmo

De procedurele betekenis van de Kanteling Wmo

 • Het onderscheid tussen melding en aanvraag
 • Het voorkomen van een aanvraag en de rechtmatigheid ervan
 • Het onderwerp van de aanvraag: de hulpvraag van de klant of juist niet?
 • De aanvraag met terugwerkende kracht?
 • Awb-eisen aan de meldingsfase, het meldingsgesprek en verslag

De Kanteling Wmo in de jurisprudentie

 • Het onderscheid algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen in de Wmo 2015
portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten