Lean methode en uw werkprocessen

Aanleiding invoering Lean methodiek

Er zijn ontwikkelingen die u als afdeling Burgerzaken dwingen eens goed naar uw werkprocessen te kijken. De Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen bijvoorbeeld, vraagt een proces dat gegarandeerd afgerond is binnen de gestelde termijn. De bezuinigingen vragen u nog slimmer en efficiënter te werken. Fouten die leiden tot maatschappelijke schade (bijvoorbeeld € 4 miljard per jaar als gevolg van fouten in GBA persoonsgegevens) zijn dan ook uit den boze. De kwaliteit van uw processen moet dus ook omhoog, iets wat de burger al langer roept. De omstandigheden vragen van u dat u meer zult moeten gaan doen met minder, en daarom wilt u beter, sneller en goedkoper gaan werken.

Wegnemen van overbodige activiteiten

En dat is precies wat u met World Class Government kunt bereiken. World Class Goverment is een specifiek op de overheid afgestemde vertaling van de zeer succesvolle continu verbetermethode World Class Manufacturing (WCM) die wereldwijd door talloze grote en kleine bedrijven wordt toegepast. De kern van WCM is het wegnemen van alle activiteiten die geen waarde toevoegen aan het proces, en het optimaliseren van alle activiteiten die wel waarde toevoegen.

Win-win situatie

Daardoor ontstaat flow binnen uw processen, bespaart u aanzienlijk op de kosten en verhoogt u tegelijkertijd de kwaliteit significant. En passant vergroot u bovendien het plezier dat mensen hebben in hun werk. Het resultaat is:

 • tevreden klanten,
 • een sluitende begroting en
 • gemotiveerde medewerkers

Hoe bereikt u dat?

De World Class methodiek bevat een enorme hoeveelheid aan technieken om uw proces te optimaliseren. Binnen World Class Government hanteren we bijvoorbeeld vaak de 5J-techniek.

Deze techniek maakt duidelijk wat nu eigenlijk de verwachtingen zijn van zowel uw interne als uw externe klant, en is erop gericht de informatie (immers de kern van uw proces) te verkrijgen, intern te verwerken en terug te koppelen

 • via de juiste informatiedrager
 • in de juiste hoeveelheid
 • op het juist moment
 • op de juiste plaats
 • met de juiste kwaliteit

We kijken daarbij naar het hele proces (zowel extern als intern gericht) en naar mensen, middelen, methoden en materialen (4M).

Uw organisatie wordt sneller, beter en efficiënter

U wilt de geboekte resultaten vanzelfsprekend op lange termijn handhaven. Daarom is het van belang dat u voor het realiseren ervan niet afhankelijk bent van een externe expert, maar dat u zich de kennis en kunde eigen maakt. Onze aanpak is precies daarop gericht; kennisoverdracht en begeleiding bij de toepassing in de dagelijkse praktijk. U wordt sneller, beter en efficiënter.

Wij ondersteunen u daarbij door:

 • Advies
 • Training en opleiding
 • Fysieke en softwarematige hulpmiddelen

Mensen en processen

Onze pragmatische aanpak is er altijd op gericht effect te hebben op de financiële (proces-) kant en de mens kant. Het is naar onze mening niet mogelijk processen duurzaam te optimaliseren, zonder de analyse- en verbetertechnieken door training te borgen bij de mensen die in die processen werken. Naast een scala aan methodes en technieken gericht op de meer technische kant, bieden wij ook ondersteuning op het gebied van competentieontwikkeling, leiderschap en communicatie.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de lean methodiek? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

 • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
 • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten