Agenda

Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Opgelet! Leergang Ambtelijk Vakmanschap is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Jouw talent op ontwikkelingsreis in je rol als adviseur

Decentralisatie, dualisme, politieke versplintering, kritische burgers en de groeiende rol van de media: het vak van ambtenaar wordt van alle kanten beïnvloed. Het gevolg is een gewenste ontwikkeling naar vakmanschap 2.0 en inmiddels zelfs 3.0. Maar wat houdt dit nieuwe ambtelijke vakmanschap in? En welke vaardigheden horen erbij?

Wat is vakmanschap 3.0?

Met het oog op eerder genoemde ontwikkelingen schreef prof. dr. Paul ‘t Hart zijn “Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager”, waarin hij de ambtelijke organisatie 3.0 en bijbehorend vakmanschap karakteriseert. Een succesvolle gemeente drijft op ambtenaren die zich richten op het uiteindelijke resultaat, inhoudelijk geloofwaardig zijn, emotioneel intelligent en empathisch zijn, begrijpen en beïnvloeden, transparantie tonen, benaderbaar en verknoopt zijn in relevante netwerken en tot slot een constructieve dialoog kunnen hebben met partijen en personen van allerlei achtergronden.

Kortom

Het lokale openbaar bestuur is volop in beweging. Naast bovengeschetste ontwikkelingen spelen ook zaken als vergrijzing, informatieversnelling en digitalisering van werkprocessen een rol in het veranderende takenpakket van ambtenaren. Permanente ontwikkeling en brede inzetbaarheid van medewerkers zijn onmisbaar om in te kunnen spelen op veranderende functie-inhoud en –eisen.

Rollen

Ook de rol van de adviseurs binnen de lokale overheid verandert. Zij ontwikkelen zich steeds vaker tot professionals met een brede kennisbasis en minder specialistische focus.

Ook worden steeds meer functies vervuld door hoger opgeleide generalisten die als adviseur of projectleider functioneren op steeds wisselende beleidsterreinen.

Deze veranderingen in de rol van de adviseur vragen om specifieke competenties. Rollen nemen een steeds belangrijker plaats in. Het begrip functies zal op langere termijn verdwijnen en plaats maken voor rollen. Niet de organisatie bepaalt jouw bijdrage maar het voorliggende vraagstuk.

De ‘nieuwe’ adviseur

Wij hebben een aantal belangrijke conclusies getrokken die de basis vormen voor onze leergang Ambtelijk Vakmanschap:

  • De focus komt steeds meer te liggen op de vaardigheden van een adviseur, in plaats van op zijn vakinhoudelijke kennis. Hij is geen specialist in het beleidsterrein, maar weet op hoofdlijnen welke spelregels gelden en wat de achtergrond daarvan is. Wel is hij in staat om ervoor te zorgen dat anderen, zoals de jurist en financieel adviseur, met hem meedenken en weet hij om te gaan met impasses.
  • Een adviseur moet op lokaal niveau het verschil maken. Hij moet kunnen verbinden en goed kunnen communiceren op verschillende levels. Daarnaast is het ook belangrijk dat hij innovatief is. De adviseur zal persoonlijke kracht en meerwaarde moeten laten zien; lef durven tonen om iets voor elkaar te krijgen.
  • De ontwikkeling van de adviseur moet vooral plaatsvinden in de dagelijkse praktijk. Daarom moeten de opdrachten en studiestof zoveel mogelijk aansluiten bij de specifieke vraagstukken en leervragen die elke deelnemer heeft. Hierdoor wordt al gedurende de training het resultaat van het geleerde zichtbaar.

Dit leertraject is opgezet aan de hand van bovenstaande eisen. Het gaat dus om de ontwikkeling van de deelnemer in zijn rol als adviseur en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. Ook door middel van coaching door de docent en intervisie met medecursisten kan men veel van elkaar leren.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Nicolette Stavorinus. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Nicolette Stavorinus. Zij helpt je graag verder.

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten