`

Agenda

Medewerker Contactcenter

Opgelet! Medewerker Contactcenter is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Medewerker Contactcenter

MB03

Erkende vakopleidingen

“Omdat klantgericht werken een vakopleiding verdient!”

Klantgericht werken verdient een vakopleiding

De wijze waarop het contact met de burger wordt afgehandeld is mede bepalend voor het beeld dat de burgers hebben over het functioneren van de overheid.

U wilt deze stap ook nemen en de dienstverlening van uw servicecentrum verder professionaliseren? U wilt meer uniformiteit op het KCC? Maar welke opleider sluit het best aan bij uw gemeente en hoe stimuleert u deze tot optimale resultaten?

Opleiden

Investeren in medewerkers met klanten contact is absoluut belangrijk, zeker aangezien een goed opgeleide medewerker het verschil maakt. Opleiden is echter alleen zinvol als het daadwerkelijk rendement oplevert voor medewerker én organisatie. Alleen aantoonbare toegevoegde waarde legitimeert de kosten en belasting die met opleiden gepaard gaan.

Medewerker Contactcenter

Dit MBO3 opleidingstraject leidt tot meer professionaliteit in klantcontact, zowel mondeling als schriftelijk en richt zich daarnaast op een pro-actieve houding van de medewerker.

De MBO3 vakopleiding Klantcontact Medewerkers betreft een leer-werktraject van 1 jaar. Na het traject weet de deelnemer het kantcontact binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Het is een praktijkgerichte opleiding gericht op competenties, houding, gedrag én kennis voor het vak van klanten contact.

Het traject combineert praktijkervaring met de vakkennis die de opleiding te bieden heeft. De combinatie van leren en werken zorgt voor borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk, wat bijdraagt aan meer uniformiteit op de werkvloer. Ook het maximaal betrekken van de leidinggevende is van belang voor een duurzaam resultaat. Binnen de huidige kostenstructuur ¹ van deze vakopleiding, kunt u klantcontact naar een hoger niveau tillen en uw medewerkers tegelijker-tijd meer perspectief bieden tegen relatief lage kosten. Daarmee werkt deze opleiding als intern loyalty program. De opleiding vindt plaats binnen uw bedrijf, zodat deelnemers minimaal van hun werkplek zijn.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn in klantcontact.

Erkende vakopleidingen

Wanneer u het belangrijk vindt om uw medewerkers een wettelijk erkend diploma te bieden, dan is een erkend (leer-werk)traject een mogelijkheid. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende tijd beschikbaar gesteld wordt voor zowel het opleiden als het begeleiden van uw leidinggevenden. Een voordeel is dat de combinatie leren en werken gedurende één tot anderhalf jaar zorgt voor borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk. Dit maakt de ontwikkeling duurzaam. De ervaring bij incompany trajecten is bovendien dat de kracht van de groep een duidelijk effect heeft op meer onderling begrip en samenwerken.

Inhoud en Opzet

Voor de voordelen, les- en begeleidingsbelasting alsmede waar de MBO3 opleiding uit bestaat en wat de programma-invulling is, verwijzen wij naar onze brochure.

Grip op opleiden met de Opleidingsmonitor

Wij monitoren de kwaliteit van opleiden tijdens erkende trajecten. Hierdoor kan tijdig ingegrepen en bijgestuurd worden waar nodig om optimaal rendement van opleiden te krijgen. Zowel medewerker, als leidinggevende/praktijkbegeleider en docent worden betrokken bij de (online) evaluaties. Dit gebeurt voorafgaande, tijdens en na afloop van elk traject. Daarnaast houdt onze onderwijskundige steekproefsgewijs face-to-face evaluaties. Deze bestaan uit visitaties bij lessen, intervisie, intakes en eventuele interviews. Bovendien werken wij als onafhankelijke en objectieve partij alleen met opleiders die kunnen (blijven) voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitsvereisten.

Competenties die ontwikkeld worden

Voor de competenties die ontwikkeld worden, verwijzen wij naar het kwalificatiedossier Commercieel Medewerker/Klant Contact Medewerker MBO3.

Advies

Uiteraard hangt de keuze van opleiden af van uw situatie, wensen, behoeften en de fase waar u zich als organisatie in bevindt. Wij helpen u graag verder met uw opleidingsvragen. Wij adviseren, matchen en organiseren, zodat u optimaal rendement verkrijgt door kwaliteit van opleiden.

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten