Incompany training


Schrijven van beschikkingen in de Wmo

Aan de leesbaarheid, zorgvuldigheid en motivering van beschikkingen worden hoge eisen gesteld. De zorgaanvrager moet begrijpen hoe zijn aanvraag is beoordeeld. De motivatie moet helder zijn en voldoen aan de eisen van de Awb.

Werkwijze

Aan de hand van uw eigen casuïstiek wordt geoefend met het opstellen van rapportages, waaruit een juridisch juiste beschikking voortvloeit.

Neemt u vooral uw eigen beschikkingen, welke u wilt laten controleren en of verbeteren mee. Op die manier kunt u de geleerde lesstof direct in de praktijk toepassen!

Programma

Definitie en functie van een beschikking:

 • juridische betekenis: onderscheid procedurele betekenis (Awb) en Wmo-inhoudelijk betekenis (met oog voor juridische argumentatieleer)
 • communicatieve betekenis

Een procedurele opbouw van de beschikking o.g.v. de Awb-fasen van het besluitvormingsproces werkprocessen en het onderscheid tussen de aantoonverplichting v.d. burger en de onderzoeksverplichting v.h. college.

 • uitwerking hiervan in de beschikking o.g.v. het onderscheid: aanleiding (melding/aanvraag), besluit en motivering

Onderscheid in de motivering van de beschikking tussen enerzijds een beschrijving van de relevante feiten (de zgn. feitelijke vragen) en anderzijds een juridische waardering van de feiten o.g.v. een wettelijk kader (de rechtsvragen). Hierbij aandacht voor:

 • procedurele aspecten o.g.v. de Awb, m.n. gericht op:
 • de volledigheid en de deugdelijke vaststelling van de relevante feiten, m.n. de vraag wat bepaalt in de Wmo de relevantie van de feiten? / Waarop zoek je en moet je benoemen?
 • een goede uitwerking van de belangenafweging en de noodzaak tot maatwerk
 • inhoudelijke aspecten i.v.m. de Wmo gericht op het onderscheid tussen:
 • een beoordeling van de Wmo-toegangsvoorwaardentoets
 • een beoordeling o.g.v. de individuele afstemming van de compensatieplicht

Communicatieve aspecten van de beschikking met aandacht voor:

 • het onderscheid tussen het formele juridische taalniveau en het alledaagse taalniveau
 • het onderscheid tussen zender en ontvanger van de informatie en de hierbij behorende aandachtspunten
 • taalniveau van de doelgroep en relevante punten ivm. tekststructuur
 • taaltechnische aspecten ivm. schriftelijke communicatie
 • de uitwerking van standpunten en argumenten (i.v.m. de juridische waardering van de feiten)
 • het belang van een samenvatting (zowel op feitelijk niveau als op het niveau van waardering van de feiten)

De fase van besluitname en bekendmaking van een besluit

Overzicht van aandachtspunten vanuit juridisch oogpunt

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met onze directeur Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten