Agenda

Subsidierecht in de praktijk

 • 14-11-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Subsidierecht in de praktijk

Aanleiding

Het subsidierecht dat al vele jaren is opgenomen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt door menig medewerker bij de overheid als bijzonder lastig ervaren. Daarbij spelen niet alleen de complexe inhoud en systematiek een rol, maar ook de relatie van deze titel met de overige onderdelen van de Awb en daarnaast met de van toepassing zijnde bijzondere subsidieregels, zoals de eigen gemeentelijke verordeningen en andere soorten regelingen. De cursus subsidierecht in de praktijk maakt deze lastige materie toegankelijk en bovendien praktisch toepasbaar in de subsidiepraktijk van alledag.

Cursus Subsidierecht

Tijdens de cursus staat de subsidietitel 4.2 Awb centraal en worden de belangrijkste onderwerpen uit deze titel aan de hand van actuele jurisprudentie, voorbeelden en aansprekende casussen op een heldere en praktijkgerichte wijze uiteengezet.

Deelnemers

De cursus subsidierecht in de praktijk is bij uitstek geschikt voor (beleids)medewerkers die belast zijn met het verstrekken van subsidies en het opstellen van subsidieregelingen, subsidiecoördinatoren, juridische medewerkers, juristen en secretarissen van de commissie bezwaarschriften.

Programma

Met een interactieve en afwisselende methodiek komen aan de hand van wetgeving, literatuur, jurisprudentie en casuïstiek de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het subsidiebegrip in de Awb
 • De plaats van de subsidietitel in de Awb
 • Subsidie als bestuursrechtelijke geldschuld
 • Verordeningen en andere grondslagen voor subsidieverstrekking
 • Het proces van subsidieverstrekking volgens de Awb: verlenen en vaststellen
 • Betalen, terugvorderen en verrekenen van subsidies
 • De subsidieovereenkomst
 • Beheersinstrumenten subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
 • Subsidieverplichtingen en –voorwaarden
 • Het weigeren van subsidie
 • Intrekken, wijzigen en beëindigen van subsidie
 • Subsidiebeslissingen en rechtsbescherming

Rode draad

 • Deelnemersvragen en praktijkkwesties
 • Onmisbare tips voor uitvoering en beleid
 • Actuele stand van zaken

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten