`

Incompany training


Werken als beleidsadviseur

Tijdens deze studiedag wordt de deelnemer ingewijd in de geschreven en ongeschreven regels die het werken bij de gemeente bepalen. Aan het eind van de studiedag heeft de deelnemer een beeld van de Gemeenterechtelijke regels die bepalend zijn voor de formele organisatie van “de gemeente”. Maar ook kan de deelnemer vanuit die regels op positieve wijze de weg vinden in de (zijn) lokale politieke arena, en heeft hij een politiek-bestuurlijke antenne ontwikkeld die hem in staat stelt, een passende brug te slaan tussen het ambtelijk deel van de organisatie en het politiek-bestuurlijke deel daarvan. De cursus is praktijkgericht van opzet, en gaat uit van de werksituatie van de deelnemers.

De docent heeft circa 30 jaar bij een viertal gemeenten gewerkt, waarvan het overgrote deel op het snijvlak van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie (gemeentesecretaris en raadsgriffier). Als zelfstandig gevestigd trainer en adviseur heeft hij al meer dan 20 jaar ervaring met het trainen van zowel ambtenaren als bestuurders bij de lokale overheid.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor al dan niet aankomend beleidsmedewerkers bij gemeenten

De te behandelen onderwerpen:

 • Plaats en positie van de gemeente in de gedecentraliseerde eenheidsstaat;
 • Plaats, positie en onderlinge verhouding gemeenteraad, college en burgemeester;
 • De staatsrechtelijke positie van de wethouder, inclusief benoeming en ontslag;
 • Plaats en positie ambtelijke leiding, in het bijzonder de (verhouding tussen) gemeentesecretaris en raadsgriffier;
 • Het dualistisch bestuursmodel bij gemeenten en de gevolgen daarvan voor de beleidsadviseur;
 • Machtsposities van de bestuurder en van de ambtenaar;
 • Do’s en don’ts in ambtelijk-politieke verhoudingen;
 • De rol van de pers en de Wet openbaarheid van bestuur;
 • De wethouder en zijn totempaal;
 • De rol, verantwoordelijkheid en grenzen van de beleidsadviseur;
 • “Politiek” adviseren: doen of niet doen?;
 • Tips en adviezen om de eigen houdbaarheid te versterken;
 • Vragen en problemen van deelnemers.

Uw investering

Die bedraagt € 445,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee en cursusmateriaal. Deelnamecertificaat is facultatief. De BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Jeroen Busse 085 - 401 22 21 of j.busse@marienburggroep.nl

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten