Agenda

Werken bij een gemeente

Opgelet! Werken bij een gemeente is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Werken bij een gemeente

Maak kennis met de gemeente!

Bent u:

 • nog niet zo lang werkzaam bij een gemeente?
 • en zoekende naar de (on-)geschreven regels die in dat vak gelden?

En wilt u:

 • het ambtelijke of politiek-bestuurlijke krachtenspel beter doorgronden?
 • kortom: concrete en praktische antwoorden op al uw vragen?

Als medewerker van de gemeente hebt u te maken verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern. U ontvangt, adviseert, begeleidt en ondersteunt klanten. Klanten kunnen bij u terecht voor informatie over producten, wetten, regelingen en procedures. Waar nodig bent u in staat klanten te verwijzen naar andere afdelingen, dienstverlenende instanties en voorzieningen. Kortom hoe werkt de gemeente! Van organisatie tot verantwoordelijkheden, het komt allemaal aan bod.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u antwoord geven op de vragen “wat” (welke taak heeft de gemeente), “wie” (wie is bevoegd tot het uitvoeren van de taak) en “hoe” (welke procedure moet daarvoor worden gevolgd).

Deelnemers

Medewerkers die (vrij) nieuw zijn bij de gemeente.

Datum en locatie

Nog niet bekend. Cursustijden zijn van 09.30 -16.30 uur inclusief pauzes.

Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht

Het moderne vergadercentrum Regardz La Vie ligt op een steenworp afstand van de Utrechtse grachten en is uitstekend bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. Regardz La Vie ligt op loopafstand (800m) van het station Utrecht CS.

Uw investering

Die bedraagt € 349,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch en uitgebreide syllabus met certificaat van deelname. De BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Programma

Veel afwisseling in werkvormen: kennisoverdracht, opdracht, casuïstiek, vraag en antwoord, discussie.

Rode draad

 • de gemeentelijke organisatie
 • politieke en ambtelijke verhoudingen
 • de positie van de ambtenaar
 • relatie tot de wethouder(s)
 • dualisme
 • verhouding B & W en gemeenteraad
 • de begrotingscyclus
 • managementrapportage, bestuursrapportage en budgetplanning

Onderwerpen

 • Introductie en kennismaking
 • Gemeente-organen en functies, vanuit het perspectief van de (beleids-)ambtenaar
 • Zichtbare en onzichtbare processen, procedures en valkuilen
 • Kritieke en succesfactoren voor de ‘beginnende’ ambtenaar
 • Welke hobbels kom je tegen op weg naar een bestuursbesluit?
 • Dualisme en de gevolgen voor het beleidsproces
 • Bepalende (f)actoren in het politiek-bestuurlijke krachtenveld
 • Rol en praktijk van de Algemene wet bestuursrecht
 • Maatschappelijke groeperingen, druk- en belangengroepen, burgerparticipatie
 • Wethouders en commissies: loyaliteit - belangen - resultaten
 • Hoofdlijnen Awb in de praktijk: wanneer toepassen en wanneer juist niet?
 • Juridisering en wat ertegen te doen
 • het belang van juridisch risicobeheer

En natuurlijk

 • deelnemersvragen en actualiteiten
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten