`

Agenda

Actualiteiten Awb

Opgelet! Actualiteiten Awb is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteiten Awb

Met de actualiteitendag Awb (Algemene wet bestuursrecht) bent u in 1 dag op de hoogte van over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bestuursrecht. De cursus Actualiteiten Awb laat u door de bomen het bos weer zien. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie, welke conclusies zijn uitgebracht en waartoe hebben ze geleid, hoe ontwikkelt zich de jurisprudentie op het gebied van het sociaal domein? Allemaal vragen die u na afloop van de cursus met het verworven inzicht kunt beantwoorden.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is al 25 jaar het algemeen - juridische richtsnoer voor de meeste medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Om de paar jaar wordt de Awb uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Dagelijks verschijnen uitspraken van de bestuursrechters die een nieuw licht op de interpretatie van de Awb werpen.

De Awb kent sinds enkele jaren de mogelijkheid tot het instellen van een Grote Kamer, die tot doel heeft het bevorderen van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid een conclusie te vragen over aan de hoger beroepsrechters voorgelegde geschillen. De laatste jaren wordt daarvan in toenemende mate gebruik gemaakt waardoor een verdere uitdieping van het bestuursrecht en zijn begrippen plaatsvindt.

Ook de nieuwe rechtsgebieden binnen het sociaal domein zorgen voor verdieping van de Awb: hoe moet je belanghebbend zien in het kader van de Jeugdwet, hoe verhoudt de Wmo-procedure zich tot het algemeen bestuursrecht, etc.

Programma actualiteiten Awb

Uit de grote stroom jurisprudentie van, in hoofdzaak de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de afgelopen periode is een selectie gemaakt, specifiek uitgaande van de kennisbehoefte die bij gemeenten verondersteld wordt aanwezig te zijn. De cursus is met name gericht op het sociaal domein.

Tijdens deze cursusdag zal deze selectie op systematische en kundige wijze aan u worden uiteengezet. De volgende onderwerpen komen, met verwijzing naar nieuwe jurisprudentie, aan de orde:

 • Het evenredigheidsbeginsel
  • Wanneer zijn besluiten evenredig?
  • Welke toets leggen rechters aan bij het beoordelen van de evenredigheid van besluiten?
  • Hoe verhoudt maatwerk zich tot evenredigheid?
 • Nieuwe jurisprudentie over het begrip bestuursorgaan
 • Ontwikkelingen op het begrip belanghebbende
 • Het besluitbegrip met aandacht voor verschillende conclusies
 • Het sociaal domein en de Awb
 • Ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering
 • De bekendmaking van besluiten
 • Het buiten behandeling stellen van een aanvraag
 • De herhaalde aanvraag
 • Beslistermijnen
 • Beleidsregels
 • Handhaving, de lasten en de boete
 • Onrechtmatig verkregen bewijs en de gevolgen daarvan voor het besluit
 • De werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • De formele vereisten voor bezwaar en beroep
 • Het relativiteitsvereiste met correctie
 • De, meer dan voorheen, indringende wijze van toetsing door de bestuursrechter
 • Ontwikkelingen binnen de rechtspraak, zoals de invoering van een zittingsagenda, de invoering van een grote kamer enz.

Rode draad

 • vragen van deelnemers
 • behandeling van praktijkcasussen
 • vooraf gestelde vragen via info@marienburggroep.nl worden zeker behandeld.

Deelnemers

Juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vindt je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,5
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten