`

Incompany training


Actualiteiten Wet natuurbescherming

De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Tijdens deze actualiteitencursus leer je waar je rekening mee houdt bij het opstellen van plannen of bij het verlenen van vergunningen. Tijdens de training zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen.

Eerste dagdeel:

 • Opbouw en reikwijdte van de Wet natuurbescherming;
 • Bescherming van diersoorten, habitats en houtopstanden;
 • Beschermingsregimesoorten;
 • lnstandhoudingsdoelstellingen;
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek;
 • De procedure van de omgevingsvergunning o.a. bouwen en de procedure van het aanhaken;
 • Bescherming van houtopstanden.

Tweede dagdeel:

 • Natuurinclusief bouwen;
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten;
 • Tijdelijke natuur;
 • Update met actuele ontwikkelingen in de rechtspraak;
 • Gevolgen voor de bestemmingsplanprocedure;
 • De provinciale verordeningen natuurbescherming;
 • Vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes;
 • Beoordeling van projecten, plannen en andere handelingen;
 • Programmatische aanpakstikstof;
 • Mitigatie en compensatie.

Doelgroep

Voor bouwplantoetsers, Wabo-casemanagers en bestemmingsplanmakers

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Kees van Alphen

Uw docent

Kees van Alphen

De cursus wordt gegeven door mr. C.W.M. (Kees) van Alphen. Kees is eigenaar van een deskundig adviesbureau en kent de gemeentelijke wereld door en door. Actief voor de gemeentelijke en provinciale overheid, alsmede de waterschappen en bedrijven en instellingen die veel met de overheid werken zoals stedenbouwkundige adviesbureaus.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten