`

Agenda

Adviseur Sociaal Domein

Opgelet! Adviseur Sociaal Domein is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Adviseur Sociaal Domein

Voor deelnemers die zich verder willen bekwamen en verdiepen in het werkveld van het Sociaal Domein starten wij in september 2016 de opleiding Adviseur Sociaal Domein. Naast het opdoen van vakkennis staat ook het oefenen met en het werken aan uw vaardigheden en competenties centraal. Het programma beslaat 4 maanden (1 lesdag per week, totaal 12 dagen) waarin inhoudelijke- en vaardigheidstrainingen elkaar afwisselen.

Binnen het Sociaal Domein zijn de ontwikkelingen haast niet bij te houden. Zo was 2015 het startjaar van de uitvoering van de nieuwe taken rondom de transities in het sociaal domein: de nieuwe Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners; jongeren, volwassenen en ouderen. Gemeenten hebben een belangrijke, maar lastige rol gekregen. Kennis over een enkel vakgebied is niet meer toereikend: samenhang en vaardigheden van medewerkers worden steeds belangrijker. Vraagstukken vragen om integrale oplossingen. Daarbij heeft u vaak te maken met verschillende partijen met uiteenlopende belangen.

Met deze opleiding krijgen professionals inzicht en visie in en op het complexe werkveld binnen het Sociaal Domein. De opleiding Adviseur Sociaal Domein ontwikkelt deelnemers op inhoudelijk en op persoonlijk vlak. De deelnemer functioneert zelf als regisseur en speelt een proactieve rol bij het inrichten, maar ook laten slagen van het studiejaar.

Programma

Een belangrijk aspect van de opleiding is een door uzelf ingebrachte casus, die als rode draad door de opleiding loopt. Deze casus wordt gedurende de lessen uitgewerkt en gepresenteerd in het eindgesprek. Wij helpen u met bepalen van de juiste casus. De opgedane vakkennis en resultaten van uw vaardigheidstrainingen kunt u gelijk verwerken in uw opdracht. Daarom is het eindresultaat direct toepasbaar voor uw organisatie! U functioneert zelf als regisseur en speelt een proactieve rol bij het inrichten, maar ook bij het laten slagen van uw opleiding.

Daarnaast ligt de focus van de opleiding op het ontwikkelen van uw competenties (vaardigheden) en de verschillende rollen van een adviseur (onderzoeker, regisseur, verbinder). Er is veel aandacht voor uw ontwikkeling en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. Ook de coaching door de docent en de intervisie met medecursisten spelen hierin een belangrijke rol.

Resultaat

Met deze opleiding verwerft u als professional de nodige inzichten en leert u ook een visie te ontwikkelen op het werkveld binnen het Sociale Domein. U heeft competenties weten te ontwikkelen waarover een gekwalificeerd adviseur dient te beschikken. Ook weet u de juiste partijen in te schakelen in besluitvormingsprocessen en fungeert u als adviseur als een spin in het web van complexe processen. U overziet het krachtenveld waarin u participeert en weet de informatie die voor u van belang is te verzamelen en te filteren. Uw adviezen worden waardevoller.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de brochure en het rooster voor de opleiding Adviseur Sociaal Domein? Vul hier uw gegevens in. U ontvangt de brochure en het rooster per mail.

Locatie

Deze twaalfdaagse opleiding start op dinsdag 6 september 2016 en wordt gegeven bij Van der Valk Breukelen, op loopafstand van het NS-Station en voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur. De cursustijden zijn van 09.30 -16.30 uur inclusief pauzes.

Uw investering

U betaalt slechts € 3.495,- p.p. excl. btw. Dit is incl. koffie/thee, lunch maar exclusief € 125,- voor het lesmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Docenten

De lessen worden gegeven door specialisten uit het werkveld waaronder projectleiders, processpecialisten maar ook wetgevingsjuristen. Daarnaast worden de lessen verzorgd door diverse vaardigheidsdocenten.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten