Agenda

Awb en de Participatiewet

Awb en de Participatiewet

In de cursus Awb en de Participatiewet leert u hoe de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) en de Participatiewet tot elkaar in verhouding staan. Tijdens de dagelijkse uitvoering van de Participatiewet loopt de Awb als een rode draad door het handelen van het bestuursorgaan (de gemeente). Deze kennis is onontbeerlijk bij een juiste uitvoering van de bijstand. De Algemene wet bestuursrecht vormt de juridische- en procedurele basis voor het handelen van de overheid. Hierin zijn kwalitatieve- en procedurele normen opgenomen en een scala aan bestuurlijke rechtsmiddelen.

Programma cursus Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Inleiding in het recht: het onderscheid tussen een procedurele en een inhoudelijke benadering van het recht op bijstand
  • De kernelementen van het recht op bijstand en de Awb
  • De Awb-kernbegrippen: aanvraag, bestuursorgaan, besluit en beschikking, mandaat
  • De onderzoeksplicht van het college versus de aantoonplicht van de klant in samenhang met de aanvraag-, onderzoeks- en besluitfase van een Participatiewet-beschikking
  • De beoordelingsperiode van een besluit en de onderzoeksverplichting van het college
  • De onderzoeksverplichting en het onderscheid tussen vrije en gebonden college-bevoegdheden
  • De betekenis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de samenhang met de fasen van een besluit op aanvraag en een ambtshalve besluit
  • De motiveringsplicht van het college en de Participatiewet-beschikking
  • De beslistermijn van een besluit en de Wet dwangsom
  • Relevante jurisprudentie

Resultaat

Na afloop van deze cursusdag weet u hoe de Awb zich als algemene wet verhoudt tot de specifieke uitvoering van de bijstand. U kent de procedures, de relevantie en de gevolgen hiervan. Deze inzichten sterken u in de dagelijkse praktijk, bij het afhandelen van aanvragen en het nemen van besluiten met rechtsgevolgen.

JK-GSD verkort

Deze twee cursusdagen zijn onderdeel van de verkorte opleiding JK-GSD.

Uw investering

Deze bedraagt € 695,- p.p. inclusief koffie, thee, lunch, uitgebreide reader en cursusmateriaal. Certificaat is facultatief. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,7
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten