Agenda

Awb en Mediation

Awb en Mediation

Met behulp van de dialoog staat de menselijke maat weer centraal!

Het recente onderzoek naar de Kinderopvangtoeslag laat zien dat de communicatie tussen burger en overheid niet altijd goed gaat. Helaas is deze affaire niet het enige voorbeeld waarin de menselijke maat bij de uitvoering van wet- en regelgeving verloren is gegaan. Dagelijks komen er wel berichten voorbij van overheden die met meel in de mond spreken. Het resultaat is dat de burger niet meer weet welk loket waar over gaat.

Gevolg: veel ergernis en partijen die tegenover elkaar komen te staan. Terwijl het gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing voor het probleem van de burger of het bedrijf nu juist centraal zou moeten zijn. In haar reactie op het rapport “ongekend onrecht” van de Parlementaire Onderzoek Commissie (POK) schrijft de regering dat de inzet van mediation bewezen resultaten oplevert. Overheden worden dan ook gestimuleerd om meer en vaker mediation in te zetten.

Alle inspanningen moeten erop zijn gericht om in een vroeg stadium conflicten op te lossen, misverstanden uit de weg te ruimen en het gesprek aan te gaan, zodat mensen niet nodeloos in de fase van bezwaar of beroep belanden. Komt het toch tot een formeel bezwaar, dan moet de bezwaarprocedure de functie vervullen die de Awb altijd al heeft bedoeld: een laagdrempelige, niet gejuridiseerde, kosteloze voorziening voor de burger waarbij de overheid nog eens goed kijkt of het genomen besluit terecht is (integrale heroverweging). In die fase, maar ook als het geschil desondanks toch bij de rechter belandt, spant de overheid zich er steeds voor in om er met de betrokkene uit te komen via laagdrempelige vormen van geschilbeslechting, bijvoorbeeld via mediation”

De Mariënburggroep heeft hiervoor een tweedaagse workshop mediation en Awb ontwikkeld. Deze workshop is bedoeld voor alle overheidsmedewerkers (ongeacht vakrichting) die contacten onderhouden met de burger.

Programma

Tijdens de tweedaagse training wisselen theorie en praktijk elkaar af. Op basis van actuele en realistische casuïstiek wordt er geoefend. Waar zit de ruimte in het bestuursrecht om mediation in te zetten? Wanneer doe je dat en hoe? De theorie is ondersteunend en geeft praktische handvatten om (potentiele) conflictsituaties te doorzien en daarop adequaat te handelen.

Aan de hand van filmpjes en oefeningen krijgen de deelnemers inzicht in de eigen positie en houding van de overheid ten aanzien van conflicten. De volgende onderwerpen komen gedurende de twee dagen aan bod:

 • Basishouding: do’s and don’ts
 • Wat is mediation, een korte introductie
 • Conflictdiagnose
 • Wetmatigheid achter conflicten
 • Diverse interventietechnieken
 • Van standpunt naar belang
 • Van verwijt naar vraag
 • Omgaan met weerstand (werken met hardnekkige standpunten)
 • Gesprekstechnieken
 • Gezamenlijke oplossingen vastleggen
 • Drie selectiecriteria (wanneer een mediator inzetten)

Uiteraard is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek om daarmee in een veilige omgeving te oefenen.

Resultaat

Deze tweedaagse training (die ook intern kan worden gegeven) heeft als resultaat dat de overheid in plaats van tegenover de burger, naast zijn gesprekspartner komt te staan. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. De resultaten voor burger en overheid komen dan vanzelf.

Uw investering

Die bedraagt slechts € 825,- p.p. inclusief koffie/ thee, lunch, reader en cursusmateriaal. BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten. Deelnamecertificaat is facultatief.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,6
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten