`

Incompany training


Basiskennis OR voor gemeenten

Ondernemingsraad goed georganiseerd (1 dag)

Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te werven en op te leiden. Ook is het van belang dat u een samenhangende aanpak kiest, waardoor u als gezamenlijke ondernemingsraad optreedt, met ieder een eigen rol. Tijdens deze basiscursus OR krijgt u alle handvatten.

De WOR en de ondernemingsraad

Inleiding en uitleg WOR en de belangrijkste taken van een OR

 • oorsprong WOR
 • essentie WOR
 • taken en rechten OR
 • taakverdeling OR

De organisatie van de medezeggenschap

 • wat speelt er in de organisatie?
 • structuur
 • commissies
 • medezeggenschap volgt zeggenschap
 • verleg met de bestuurder
 • de achterban en communicatie

Na deze training

 • is duidelijk wat mag en kan als ondernemingsraad
 • weet u wat de rechten en plichten zijn van de OR
 • kunt u een duidelijke taakverdeling maken
 • is duidelijk wat er speelt binnen de onderneming
 • weet u hoe u een effectief overleg kunt voeren met de bestuurder
 • weet u waar de OR de komende periode concreet mee aan de slag gaat
 • kunt u de achterban erbij betrekken

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Nicolette Stavorinus. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Opleidingsbudget OR en kosten

Elk OR-lid heeft - op basis van de WOR - recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar (€1055,- per dagdeel aan agogische kosten). Voor leden van een OR-commissie zijn dat drie scholingsdagen per jaar (€ 190,- per dagdeel per deelnemer). Bent u OR-lid én commissielid, dan heeft u in totaal recht op minimaal 8 scholingsdagen per jaar.

De bestuurder heeft de verplichting deze scholing te betalen en heeft geen recht op het bepalen van de cursusinhoud. De ondernemingsraad moet wel in overleg over het moment en de locatie van de scholing.

Modulair, maatwerk of casuïstiek

Heeft u als Ondernemingsraad of als OR-lid een specifieke leerbehoefte of zit u met een speciaal probleem? Dan heeft u de mogelijkheid om voor een maatwerkoplossing te kiezen. Dat kan een training voor de OR of voor OR-leden zijn, of een advies in de vorm van een rapportage. In een gesprek worden de specifieke zaken geïnventariseerd en worden verschillende mogelijkheden besproken. Natuurlijk is het mogelijk om een training helemaal op maat te maken over elk denkbaar OR-thema.

Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Nicolette Stavorinus. Zij helpt je graag verder.

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten