`

Incompany training


Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gevorderden

Gedegen kennis, inzicht en uitvoering van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) blijft een must voor elke financial en/of controller die werkzaam is bij de lokale overheid. In deze cursus zullen deze en de meer complexere BBV onderdelen worden toegelicht en behandeld. In de loop van de jaren zijn er echter de nodige notities en aanbevelingen gekomen op het BBV. Ook deze komen in de cursus uitvoerig aan bod.

Doel

De cursus draagt bij aan inzicht en juiste toepassing van complexere onderwerpen van de voorschriften voor begroting en verslaglegging. De cursus is een combinatie van theorie en veel praktijk voorbeelden, oefeningen en uitwerkingen.

Deelnemers

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen die BBV basiskennis hebben en/of ruime werkervaring met het BBV hebben. Financieel adviseurs en controllers die verantwoordelijk zijn voor (delen) van jaarrekening en begroting.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Balans en toelichting
 • Resultaatbestemming
 • Balanswaardering
 • Grondbeleid en grondexploitatie
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Notities o.a.:
 • Riolering
 • Grondexploitatie
 • Gebeurtenissen na balansdatum
 • BBV en IPSAS
 • Verordeningen
 • Budgettering, incl. het vervaardigen van beleidsmatige begrotingswijzigingen
 • Ombuigingen, bezuinigingen en heroverwegingen
 • Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
 • Risico’s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten

In deze training is veel ruimte voor uw eigen vragen en inbreng en behandeling van casussen uit uw eigen werkpraktijk.

Resultaat

Na deze cursus heeft u gedegen kennis van de voorschriften en heeft u inzicht in de meer complexere onderwerpen uit het BBV.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten