Diplomalijn 3 Burgerlijke stand - basis

Altijd al meer willen weten over de werkzaamheden bij de Burgerlijke Stand of start je als “nieuwe“ medewerker van de burgerlijke stand en is dit vakgebied nog nieuw voor jou? Dan is de diplomalijn Burgerlijke Stand - basis de diplomalijn om te volgen.

De MariënburgGroep biedt de modules volgens het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) aan. De diplomalijn Burgerlijke stand - basis is onderdeel van de in totaal 8 diplomalijnen van de NVVB.

Modules diplomalijn Burgerlijke stand - basis

Voor het behalen van het diploma Burgerlijke stand- basis (NLQF-niveau 4) zijn de volgende modules nodig:

Het is mogelijk om los van de diplomalijnen losse modules te volgen. Bekijk bij elke module welke voorkennis wordt aanbevolen.

Examen

Je kunt voor alle modules examen doen volgens het (flexibel) toetssysteem van de NVVB. Je plant dit examen zelf in op een datum die goed uitkomt. De kosten voor dit examen staan op de website van de NVVB.

Resultaat

De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Burgerlijke stand - basis’ met succes heeft doorlopen kan:

 • Brondocumenten zoals buitenlandse geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensakten op echtheid onderzoeken, legalisatie en verificatie verklaren en toepassen en wetgeving en juridische aspecten rondom brondocumenten benoemen en toepassen;
 • Vaststellen of iemand over een Nederlandse of vreemde nationaliteit beschikt, staatloos is, dan wel dat de nationaliteit onbekend is;
 • Verzoeken om de Nederlandse nationaliteit (optie of naturalisatie) afhandelen of het verlies daarvan verwerken;
 • Afstamming en verwantschap bepalen zowel op basis van nationaal als internationaal privaatrecht recht;
 • Akten van geboorten, erkenning en ontkenning van het ouderschap, vondeling opmaken en een adoptie registreren;
 • De gezagsverhouding bepalen;
 • De naam bepalen, het naamrecht toepassen, akten van naamkeuze opmaken , de regelgeving rondom voornaam- en geslachtsnaamwijziging toelichten en toepassen;
 • Regelgeving verklaren, toelichten en toepassen rondom: het voornemen en de beletselen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan of een partnerschap te registreren en ten aanzien van de ontbinding of nietigverklaring van een huwelijk en geregistreerd partnerschap;
 • Akten van huwelijk en geregistreerd partnerschap met eventuele bijbehorende latere vermeldingen opmaken;
 • De regelgeving rondom de aangifte van overlijden en lijkbezorging toelichten, de bevoegdheid tot aangifte van overlijden verklaren en akten van overlijden en lijkvinding opmaken;
 • Het civiel procesrecht beschrijven en adviseren over ingediende bezwaarschriften.

Diploma Burgerlijke stand - basis

Als je alle modules van de diplomalijn Burgerlijke stand - basis via het NVVB examen hebt behaald ontvang je van de NVVB een diploma voor de diplomalijn Burgerlijke stand - basis (NLQF-niveau 4).

Bekijk het diplomastelsel Burgerzaken NVVB met alle vernieuwde diplomalijnen.

Vervolg

Na het afronden van de Diplomalijn 3 Burgerlijke stand - basis kun je je specialiseren door het volgen van de diplomalijn 6 Specialist Burgerlijke stand (NLQF-niveau 6)). Ook kun je starten met diplomalijn 2 Verblijf en adres of diplomalijn 4 Basisregistratie Personen basis.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

 • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
 • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten