`

Incompany training


Energietransitie; goed voorbereid van fossiel naar duurzaam!

De energietransitie is een hot item en niet meer weg te denken uit bestuurlijk en ambtelijk Nederland. Er is duidelijk sprake van een beweging van een ‘fossiele’ naar ‘duurzame’ energievoorziening en die beweging moet snel. De opgave is met recht fors te noemen: in 2030 moet maar liefst 35 TWh aan duurzaam geproduceerde energie (op land) gerealiseerd zijn, en dit in de vorm van (voornamelijk) wind- en zonne-energie. Dit is geen eenvoudige opgave en bestaande kaders en instrumenten toepassen op de ‘oude’ manier werkt niet meer. Sterker nog, wil men deze opgave goed uitvoeren dan is begrip van de nieuwe concepten/leerstukken en werkwijzen simpelweg onmisbaar. Ontwikkelaars en initiatiefnemers verwachten van (lokale) overheden een kwalitatief goede en vooral snelle uitvoering van hun plannen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de bouw van een zonneweide of (omvangrijk) windmolenpark: men staat te trappelen om te beginnen.

De energietransitie vraagt aldus om een goed inzicht in de verschillende facetten van de energietransitie. Met deze cursus krijgt u op hoofdlijnen een goed beeld van de verschillende deelonderwerpen die met dit onderwerp te maken hebben. In één cursusdag wordt ingegaan op de nieuwe (ruimtelijke- en milieu-) kaders, de inhoud van de energietransitie-opgave, maar ook wordt stilgestaan bij nieuwe energiebronnen, zoals geothermie en de WKO. Aan de hand van kennis en praktische voorbeelden – opgenomen in deze cursus – wordt de opgave ‘van fossiel naar duurzaam’ voor u een stuk duidelijker!

Deelnemers

Beleidsmedewerker, (beginnend) projectleider, jurist of bestuurder gemeente, medewerker adviesbureau. U bent betrokken bij de realisatie en implementatie van de energietransitie (of heeft daar simpelweg op wat voor manier mee te maken in uw werk) en wilt graag meer weten over de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen training Energietransitie: goed voorbereid van fossiel naar duurzaam!

 • Inleiding energietransitie
 • De inhoud en omvang van de energietransitie-opgave
 • De opgave binnen de RES
  • Waarom een RES, wat is het?
  • Het doel van de RES
  • De bestuurlijke opgave
 • Energiestystemen
  • Wind
  • Zon
  • WKO
  • Geothermie
 • Ruimtelijke kaders en Omgevingswet
  • Huidige kaders (tot aan inwerkingtreding Omgevingswet): Wro, Wabo enz.
  • Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet?
  • Nieuwe instrumenten; omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Milieuaspecten van de energietransitie
  • M.e.r
  • Milieuthema’s (bodem, natuur, culthuurhistorie, gezondheid)
 • De omgeving: praktische aspecten en inzichten rondom participatie
  • Hoe ga ik om met de burger en de raad?
  • Welke kaders zijn van toepassing?
 • Praktijkvoorbeelden
  • Windparken
  • Zonne-energie
  • Uitdagingen in beleid

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen de training Energietransitie enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Lukas Baars

Uw docent

Lukas Baars

Lukas Baars is een gedreven zelfstandig adviseur, docent én auteur in het omgevingsrecht. Lukas heeft door zijn achtergrond als advocaat en gemeentejurist veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht en geeft hier veel cursussen over. Voorts adviseert hij overheden over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten