Incompany training


Introductiecursus Sociaal Domein

Vanuit uw rol als professional binnen het sociaal domein wordt er een breed scala aan kennis van u verwacht. Het is van essentieel belang om integraal te kunnen werken en op de hoogte te zijn van de voornaamste wetgeving binnen het sociaal domein, alsook inzicht te hebben in de richtlijnen, uitgangspunten en mogelijkheden die deze wetgeving biedt. Door dit overzicht te hebben, bent u beter in staat om de dwarsverbanden te herkennen en te analyseren. Deze cursus biedt u een overzicht van de hoofdlijnen van alle wetten binnen het sociaal domein.

Tijdens deze cursus zullen we op beknopte wijze de belangrijkste wetgeving binnen het sociaal domein behandelen, namelijk:

  • De Participatiewet (PW)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
  • De Jeugdwet (JW)
  • De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Met betrekking tot deze wetgeving zullen we de volgende onderwerpen behandelen:

  • Kernbegrippen en uitgangspunten
  • Doelgroepen en doelstellingen
  • Voorwaarden voor toekenning van rechten
  • Beschikbare voorzieningen (zoals inkomensondersteuning, huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdhulp, schuldsanering, vrij toegankelijke voorzieningen, voorzieningen in natura, PGB’s)
  • Aandachtspunten bij de uitvoering van de wetgeving
  • Toegang tot de verschillende wetgeving en voorzieningen

Deze cursus is bedoeld voor professionals die op hoofdlijnen kennis willen verwerven van de belangrijkste wetgeving binnen het sociaal domein, zoals professionals werkzaam in een wijkteam, een brede frontoffice of een klantcontactcentrum (KCC).

Na afronding van de cursus heeft u inzicht verkregen in de kaders en uitgangspunten van de belangrijkste wetgeving binnen het sociaal domein.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten, heeft u specifieke vragen of wilt u een vrijblijvend maatwerkvoorstel ontvangen? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten