Incompany training


Landelijke handhavingstrategie (LHS)

In twee dagen is uw kennis helemaal actueel wat betreft de actualiteit van handhavingsaspecten en het oefenen met het toepassen van bevoegdheden!

Het hebben van een handhavingsbeleid is niet nieuw. De verplichtingen vloeien voort uit het trio “Wabo, Bor en Mor”. Het actueel houden van handhavingsbeleid is steeds weer onderwerp van discussie en mede door de vorming van omgevingsdiensten worden zaken als prioriteitstelling, uniformiteit en efficiency meer prominent dan ooit tevoren. Dat geldt ook voor de verdere implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking en de rol van het Openbaar Ministerie.

De landelijke handhavingstrategie gaat uit van handhaving van alle omgevingsaspecten en is daarom breed toepasbaar. Zaken als informatiegestuurd toezicht worden actueler dan ooit, maar ook de integraliteit van toezicht en handhaving spelen een rol. Het woord “ketenhandhaving” krijgt een nieuwe impuls.

Ook nieuw is dat een toezichthouder niet alleen het stafbare feit signaleert, maar ook hoe de toezichthouder een passende interventie toepast! Dat betekent dat een deugdelijke sanctiestrategie essentieel is, gekoppeld aan een goede werkinstructie en actuele communicatieve vaardigheden! Bij elke overtreding behoort immers communicatie: van een waarschuwing tot spoedbestuursdwang! Het toepassen van die bevoegdheden zal sterk veranderen op basis van de landelijke handhavingstrategie.

Deelnemers

De training is niet alleen geschikt als je werkt bij een gemeente. Ook als je werkt bij een waterschap of omgevingsdienst is kennis van de landelijke handhavingstrategie belangrijk. Zowel als beleidsmedewerk(st)er als toezichthouder.

Unieke opzet

Je wordt actief betrokken bij het spel “een passende interventie bij elke overtreding”. Aan de hand van praktijksituaties mag je keuzes maken uit de 16 mogelijke sancties op basis van de landelijke handhavingstrategie. Na afloop verdedig je jouw keuze en word je geconfronteerd met collegiale keuzes. Waar ligt het compromis? En zou dat compromis bestuurlijk verdedigbaar zijn en is de sanctie passend, gezien de aard van de overtreding?

De communicatie tussen de toezichthouder en de overtreder is essentieel, maar wordt nog belangrijker! Er staan wellicht grote (financiële) belangen op het spel. Uiteraard schenken wij ook aandacht aan het spanningsveld tussen u als toezichthouder en uw bestuurder en de rol van social media in gevallen van toezicht en handhaving.

Uitgangspunt van de training is: leren door doen. Met casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk gaat u in de training actief aan de slag met als doel dat u na de training klaar bent voor uw nieuwe rol als toezichthouder

Programma

Dag 1

  • Plaats en positie van het handhavingsbeleid;
  • Regie en uitvoering van het handhavingsbeleid, sturing en prioritering;
  • Differentiatie van de strafbaarstelling naar activiteit of project als opmaat voor een nieuwe sanctiestrategie en sanctietabel;
  • Samenloop met de bestuurlijke strafbeschikking en het “feitenboekje”;
  • Hoe passend is de interventie, gezien de verplichtingen uit de Awb, Wabo, Bor en Mor;
  • Het opbouwen van een eigen sanctietabel aan de hand van praktijksituaties.

Dag 2

  • Bij elke overtreding past een interventie! Welke?
  • Hoe deel ik dit mee aan de overtreder?
  • Is de overtreder goedwillend, bewust foutief aan het handelen, vertoond hij of zij calculerend gedrag of nog erger?
  • Wat is de sanctie? En wordt die sanctie beïnvloed op basis van informatiegestuurde (keten)handhaving? En hoe verhoudt zich de bestuursrechtelijke sanctie tot de strafrechtelijke sanctie?

Deze cursus past perfect in jouw permanente her- en bijscholing, zoals dat in het opleidingsplan van jouw organisatie vermeld zal staan. Daarnaast past de training in de uitgangspunten van de Kwaliteitscriteria.

Kwaliteitscriteria

De kwaliteitseisen Vergunningverlening Toezicht en Handhaving vragen van de gemeenten een forse inspanning. De training is afgestemd op de Kwaliteitscriteria 2.2 en de aankomende wet VTH. Deze kwaliteitscriteria zijn op verschillende niveaus beschreven. Deels hebben ze betrekking op de organisatie en deels op de medewerkers. De Kwaliteitscriteria zijn ervoor bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren en de kwaliteit in die organisaties te kunnen borgen. Op medewerkersniveau moeten de taken belegd worden bij medewerkers die voldoende deskundig zijn om deze taken adequaat uit te kunnen voeren.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Jan Boer

Uw docent

Jan Boer

Jan Boer is teamleider handhaving, projectleider op het gebied van omgevingsrecht en trainer. Hij krijgt goede reacties van zijn cursisten: ze zijn blij met de vele praktijkvoorbeelden die hij meebrengt, maar noemen ook andere pluspunten. Op de evaluatieformulieren staat bijvoorbeeld ‘levendig’ en ‘geen minuut verveeld’. Die feedback bevestigt de (zelfgekozen) functieomschrijving van Jan: entert(r)ainer. Die titel past hem zeker: Jan is zeer mensgericht, zit elke training vol energie en loopt over van kennis, ervaring en aansprekende jurisprudentie. Heb je zelf een casus? Als het maar even kan, gebruikt Jan die in zijn training. Inbrengen dus!

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten